Zapewniamy wsparcie
innowacyjnym pomysłom

Skutecznie pozyskujemy dotacje unijne


Jesteśmy profesjonalistami, od wielu lat skutecznie przeprowadzamy procesy pozyskania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.

Czytaj dalej

Ściśle współpracujemy z sektorem naukowym


Naszymi pratnerami są czołowe jednostki naukowe z Polski i Europy. Pracujemy na styku nauki z biznesem co sprawia, że opracowywane przez nas projekty są optymalne.

Czytaj dalej

Najwyższa
jakość


Zapewniamy usługi najwyższej jakości o czym świadczą czołowe miejsca naszych projektów na listach rankingowych wniosków zatwierdzonych do dofinansowania.

Czytaj dalej
0 lat

doświadczenia naszych specjalistów w pozyskaniu funduszy unijnych

ponad 0 milionów

pozyskaniej pomocy publicznej dla przedsiębiorstw

ponad 0

zrealizowanych projektów

0%

projektów zakończonych sukcesem w 2016 roku

Rankingi naszych projektów

1 miejsce

Projekt Firmy Handlowej MASZ Dariusz Malinowski pt. „Opracowanie prototypu innowacyjnej miesiarki do ciasta, w celu zwiększenia efektywności procesów miesienia i poprawy właściwości ciast mącznych” uzyskał 15/17 pkt i zajął ex aequo 1 miejsce spośród 281 złożonych wniosków w konkursie 1/1.1.1/2015 w poddziałaniu 1.1.1 (szybka ścieżka) „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO IR- runda lipcowa.

1
miejsce

w konkursie numer 1/1.1.1/2015 w poddziałaniu 1.1.1 (szybka ścieżka) PO IR dla firmy F.H.U. MASZ Dariusz Malinowski.

czytaj dalej

1 miejsce

Projekt firmy Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o. pt. „Opracowanie nowych odmian roślin jagodowych (malina, truskawka, jeżyna) dla przetwórstwa o podwyższonej wartości biologicznej
i użytkowej, w tym ograniczonej podatności na choroby i szkodniki, o cechach stanowiących o wysokiej opłacalności produkcji (m.in. maszynowy zbiór owoców maliny i jeżyny)” uzyskał 22/23 pkt i zajął 1 miejsce spośród 64 złożonych wniosków w konkursie 1/1.1.1/2016 w poddziałaniu 1.1.1 (szybka ścieżka) PO IR- runda majowa.

1
miejsce

w konkursie numer 1/1.1.1/2016 w poddziałaniu 1.1.1 (szybka ścieżka) PO IR dla firmy Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o.

czytaj dalej

1 miejsce

Projekt firmy P.P.H. STROBOS Mateusz Krzyżoś pt. „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie PPH Strobos Mateusz Krzyżoś w celu prowadzenia badań w branży oświetlenia ostrzegawczego.” jako jedyny uzyskał 28/28 pkt i zajął 1 miejsce spośród 49 złożonych wniosków w konkursie RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16 w poddziałaniu 1.2.2 RPO WM.

1
miejsce

w konkursie nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16 w poddziałaniu 1.2.2 PRO WM dla P.P.H. STROBOS Mateusz Krzyżoś

czytaj dalej

1 miejsce

Projekt firmy Curiosity Diagnostics sp. z o.o. pt. „Innowacyjny system do ultraszybkiej diagnostyki molekularnej zakażeń szpitalnych w formacie Point-of-Care” uzyskał 20/23 pkt i zajął 1 miejsce w woj. mazowieckim i 2 miejsce spośród wszystkich 229 złożonych wniosków w konkursie 3/1.1.1/2016 w poddziałaniu 1.1.1 (szybka ścieżka) PO IR - runda grudniowa

1
miejsce

w konkursie 3/1.1.1/2016 w poddziałaniu 1.1.1 (szybka ścieżka) PO IR dla firmy Curiosity Diagnostics sp. z o.o.

czytaj dalej
Opinie naszych klientów