LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Akcelerator innowacji

 

Innowacyjne rozwiązania stają się dla wielu twórców wyzwaniem, przede wszystkim w kontekście skutecznego wdrożenia ich na rynek. Wymaga to nie tylko długoletnich badań nad technologią/produktem ale także specjalistycznych kompetencji biznesowych.

Eksperci PMG Consulting od wielu lat zajmują się tworzeniem biznes planów dla innowacyjnych przedsięwzięć. Doradzamy naukowcom, twórcom innowacyjnych produktów/technologii i stat-upom w obszarach związanych z finansowaniem i wdrożeniem innowacji do działalności gospodarczej.

 

Obszary naszych kompetencji

 

1.
Analizujemy potencjał produktu/technologii
pod kątem komercjalizacji

Ocena potencjału komercjalizacji nowej technologii polega na analizie korzyści jakie może uzyskać właściciel i rynek z zastosowania tego rozwiązania w praktyce gospodarczej.
Podstawą analizy potencjału nowej technologii jest umiejscowienie wyrobu na rynku tj. określenie grupy docelowej, analiza zapotrzebowania na wyrób wśród potencjalnych nabywców oraz skwantyfikowanie kluczowej dla grupy docelowej wartości dodanej. Z punktu widzenia inwestora ważna będzie również kalkulacja opłacalności wdrożenia nowego produktu/technologii do produkcji.

2.
Tworzymy model współpracy,
w tym strukturę organizacyjną i zasoby

Dla wybranych do akceleracji projektów przygotowujemy model współpracy wraz z przygotowaniem wyceny technologii wnoszonej przez twórców. „Ubieramy” przedsięwzięcie w odpowiednią formę prawno-organizacyjną i wyposażamy ją we wszelkie niezbędne zasoby techniczne i osobowe. Naszą rolą jest pełnienie czasowej funkcji Interim Managera, która polega na zarządzaniu organizacją, pozyskiwaniu finansowania, negocjowaniu kluczowych umów, zarządzaniu własnością intelektualną, oraz administracją.

3.
Pozyskujemy finansowanie na rozwój produktu/technologii oraz komercjalizację.

Aby zwiększyć szansę na komercjalizację technologii/produktu trzeba dostosować nowe rozwiązanie do warunków rynkowych tj. doprowadzić do IX poziomu gotowości technologicznej. Nasi eksperci przeprowadzą proces pozyskania finansowania na rozwój i komercjalizację projektów w formie dotacji oraz venture capital. W przypadku pozyskania inwestora nasza rola może kończyć się na tym etapie.

4.
Zapewniamy obsługę prawną
w zakresie ochrony własności intelektualnej

Opracowujemy strategię ochrony własności intelektualnej i przygotujemy niezbędną dokumentację. Celem opracowania strategii jest dobór rodzaju ochrony, wybór obszaru geograficznego, który zostanie objęty ochroną prawną, zakresu przedmiotowej ochrony prawnej przy uwzględnieniu aspektu optymalizacji harmonogramu komercjalizacji.

5.
Opracowujemy i wdrożymy
strategię komercjalizacji

Proces komercjalizacji wymaga przemyślanej strategii w celu maksymalizacji korzyści. W pierwszym kroku dokonamy aktualizacji wyceny własności intelektualnej oraz aktualizacji potencjału komercjalizacji technologii, w tym w szczególności analizę rynku, grupy docelowej, konkurencji oraz opłacalności wdrożenia.

W oparciu o analizę potencjału wybierzemy optymalny model komercjalizacji uwzględniając sprzedaż wyników własności intelektualnej innemu podmiotowi, udzielenie licencji na korzystanie z własności intelektualnej czy wdrożenie innowacji we własnej działalności rozpoczęcie sprzedaży nowych produktów. Nasza rola kończy się po finalizacji procesu komercjalizacji.