LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

1.1.1 PO IR Szybka ścieżka - Czym jest?

pmg consulting szybka sciezka

Szybka ścieżka to największy w Polsce program bezzwrotnego wsparcia w formie dotacji z Unii Europejskiej, przeznaczonego na finansowanie badań i rozwoju (B+R) realizowanych przez przedsiębiorstwa i konsorcja. Szybka ścieżka, czyli poddziałanie 1.1.1 jest częścią Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój (POIR) i posiada budżet na poziomie 1,88 mld euro w perspektywie finansowej 2014-2020. Szybka ścieżka jest programem celowym, tzn. dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie prac R&D nastawionych na opracowanie innowacyjnych produktów/usług/technologii wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Dotacje na badania i rozwój dla firm w ramach szybkiej ścieżki sięgają nawet 80% i mają na celu zachęcenie przedsiębiorstwa do inwestycji w innowacje, które są jednym z ważniejszych czynników zwiększania konkurencyjności. Dotacje z Unii Europejskiej na B+R mają również na celu zachętę do tworzenia nowych i rozwój istniejących start-upów technologicznych. Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie funduszami z Unii Europejskiej w ramach konkursów 1.1.1 PO IR szybka ścieżka jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Środki są rozdysponowane w trybie konkursowym, w ramach którego wyłaniane są projekty najlepiej wpisujące się w kryteria oceny m.in.: nowość rezultatów, opłacalność wdrożenia, zapotrzebowanie rynkowe, zasoby do realizacji projektu i adekwatność prac B+R i kosztów. W 2020 roku zaplanowano aż 9 konkursów szybka ścieżka.

1.1.1 PO IR Szybka ścieżka - Kto może aplikować o dofinansowanie?

Program szybka ścieżka jest skierowany do przedsiębiorców chcących pozyskać dotacje na badania i rozwój na realizację projektu samodzielnie lub przy współpracy z innymi podmiotami na zasadzie podwykonawstwa. Dofinansowanie w NCBR w ramach szybkiej ścieżki tj. na działalność B+R jest skierowane także do przedsiębiorstw chcących realizować projekt w konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub jednostką naukową, z zastrzeżeniem, że liderem projektu może być tylko przedsiębiorstwo.

pmg icon
Duże Przedsiębiorstwa
pmg icon
Przedsiębiorstwa MŚP
pmg icon
Konsorcja przedsiębiorstw
pmg icon
Koncorsja przedsiębiorstw i jednostek naukowych

1.1.1 PO IR Szybka ścieżka - Jakie projekty wspiera?

Fundusze z Unii Europejskiej na badania i rozwój zapewniają finansowanie projektów od II do IX poziomu gotowości technologicznej. Oznacza to, że w ramach konkursów szybkiej ścieżki w NCBR dotację można uzyskać na realizację badań przemysłowych od małej skali laboratoryjnej po demonstrację technologii w warunkach symulujących rzeczywistość oraz prac rozwojowych, czyli budowie finalnych prototypów w skali przemysłowej. Dodatkowo można ubiegać się również o dofinansowanie do prac przedwdrożeniowych jako komponentu uzupełniającego B+R.

01
Badania przemysłowe
To prace nowatorskie, twórcze, metodyczne, nieprzewidywalne i nastawione na praktyczne zastosowanie w przemyśle, w szczególności poszukiwanie zastosowania badań naukowych w nowych produktach, usługach czy technologiach. Badania przemysłowe kończą się na modelach/prototypach laboratoryjnych, które odzwierciedlają już docelowe rozwiązanie w warunkach symulacyjnych lub zbliżonych do rzeczywistych.
02
Prace rozwojowe
To dalszy rozwój technologii lub produktu polegający na budowie finalnych prototypów rozwiązań i ich demonstracji w warunkach rzeczywistego funkcjonowania, mających na celu ich walidację przed wdrożeniem na rynek. Prace rozwojowe kończą się na skali przemysłowej, docelowej dla danego produktu czy technologii.
03
Prace przedwdrożeniowe
Oznaczają̨ działania przygotowawcze do wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania do fazy komercjalizacji (w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku).

1.1.1 PO IR Szybka ścieżka - Jakie koszty kwalifikują się do dotacji?

Dotacja w szybkiej ścieżce finansuje kompleksowo cały proces tworzenia innowacji, w tym koszty budowy prototypów/ demonstratorów technologii. Koszty, które nie mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych mogą być finansowane z kosztów pośrednich stanowiących maksymalnie 25% pozostałych kosztów z wyłączeniem podwykonawstwa.

pmg icon
Wynagrodzenia pracowników wykonujących prace B+R
pmg icon
Podwykonastwo prac B+R
pmg icon
Koszty koszystania z aparatury naukowo - badawczej
pmg icon
Koszty korzystania z budynków i gruntów
pmg icon
Pozostałe koszty operacyjne w tym materiały, surowce i koszty elementów do budowy prototypów
pmg icon
Koszty pośrednie

1.1.1 PO IR Szybka ścieżka - Jaki jest poziom dofinansowania?

Maksymalna wielkość dofinansowania o jaką można się ubiegać w programie szybka ścieżka to 20 mln euro. Poziom dofinansowania uzaleniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na realizację badań przemysłowych
 • mikro- i małe przedsiębiorstwa - 80% 
 • średnie przedsiębiorstwa - 75% 
 • duże przedsiębiorstwa - 65% 
 • jednostki naukowe - 100%
Dofinansowanie na realizację prac rozwojowych
 • mikro- i małe przedsiębiorstwa - 60% 
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%
 • duże przedsiębiorstwa - 40%
 • jednostki naukowe - 100%
Dofinansowanie na realizację prac przedwdrożeniowych
 • w ramach pomocy de minimis - 90%
 • w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP - 50%

1.1.1 PO IR Szybka ścieżka - Aktualne nabory wniosków

13 lipca 2020
"Szybka ścieżka" AGROTECH to ścieżka tematyczna dotycząca branży rolniczej w ramach konkursu z poddziałania 1.1.1 PO IR.  Program szybka ścieżka finansuje badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem nowych lub ulepszonych produktów czy technologii. Jest to już ostatni konkurs o dofinansowanie w szybkiej ścieżce organizowany przez NCBR w ramach perspektywy na lata 2014-2020
12 czerwca 2020
"Szybka ścieżka" to konkurs organizowany przez NCBR w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR w perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Jest to największy w Polsce instrument wsparcia działalności badawczo-rozwojowej skierowany dla firm z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw. Program szybka ścieżka finansuje badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem nowych lub ulepszonych produktów czy technologii wpisujących się KIS
7 kwietnia 2020
Celem konkursu jest dofinansowanie projektów B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS- CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Przedmiotem dofinansowania są prace B+R polegające na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji lub wsparcia funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.
1 kwietnia 2020
Konkurs "Szybka ścieżka" OZE w transporcie jest nowym obszarem tematycznym w ramach największego  programu finansowania projektów B+R. Konkurs dotyczy  m.in. innowacyjnych paliw ciekłych (biopaliwa i ich komponenty), paliw gazowych (biogaz, biowodór) oraz infrastruktury wykorzystującej OZE w elektromobilności i jest skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów z udziałem i przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

PMG R&D Consulting liderem skuteczności w programie 1.1.1 PO IR Szybka ścieżka -

Działalność PMG R&D Consulting od 7 lat koncentruje się na świadczeniu usług konsultingowych polegających na pozyskiwaniu dotacji na innowacje. Wyspecjalizowaliśmy się w doradztwie unijnym, w szczególności dotyczącym projektów B+R finansowanych przez NCBR, głównie doradztwo ramach 1.1.1 PO IR tzw. szybka ścieżka. Ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów, które planują tworzyć innowacyjne produkty i technologie. Jako skuteczny doradca w programie szybka ścieżka wpieramy w całym procesie aplikacyjnym oraz zapewniamy rozliczenie dotacji unijnej i wpieramy w okresie trwałości. Oprócz kompleksowego doradztwa dot. dotacji świadczymy również usługi doradztwa prawnego w zakresie nowych technologii oraz własności intelektualnej, a także doradzamy w zakresie ulgi B+R i IP Box w tym w zakresie kumulacji pomocy publicznej z ulgami. Na przestrzeni ostatnich lat staliśmy się firmą doradczą o wiodącej pozycji pod względem skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania w programach NCBR, w szczególności szybka ścieżka. Miarą naszej skuteczności są czołowe miejsca w rankingach firm doradczych.

W rankingu "Najskuteczniejsze firmy doradcze 2019" magazynu FUNDUSZE EUROPEJSKIE w programie 1.1.1. PO IR "szybka ścieżka" zajęliśmy:

PMG R&D Consulting liderem skuteczności w Programie Szybka Ścieżka numer 1

w kategorii Liczby projektów, którym przyznano dotację

PMG R&D Consulting liderem skuteczności w Programie Szybka Ścieżka numer 3

w kategorii Wartości przyznanych dotacji

PMG R&D Consulting liderem skuteczności w Programie Szybka Ścieżka

Skonsultuj swój projekt

Szymon Łokaj
mobile: 501 014 779
email:szymon@pmgconsulting.eu


  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. systemy automatycznie rozsyłające wiadomości sms, e-mail) przez PMG R&D Consulting P.S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000973068, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmiescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 6751639786, REGON: 369631482 w celu przedstawienia informacji handlowych i prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Spółki.

  Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że możliwe jest jej cofnięcie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących przed cofnięciem zgody. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@pmgconsulting.eu.

  rozwiń