LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Ogłoszenie konkursu „Szybka ścieżka” dla dużych firm

NCBR ogłosiło konkurs „Szybka ścieżka”, w ramach którego o dofinansowanie mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw.

Nabory rozpoczęły się 3 września i potrwają do 30 listopada 2018 r.

Możliwość pozyskania dotacji w ramach konkursu szybka ścieżka mają projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Konkurs skierowany jest do dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorców) gdzie liderem jest zawsze duży przedsiębiorca.

Budżet i poziom finansowania

Kwota środków przeznaczonych do dofinansowania projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 700 000 000 zł. Alokacja dotyczy wyłącznie kategorii regionów słabiej rozwiniętych tj. realizowanych poza województwem mazowieckim.

Intensywność wsparcia

Duże przedsiębiorstwa i konsorcja:
• 50% – 65% na badania przemysłowe,
• 25% – 40% na prace rozwojowe

W ramach realizacji projektu dofinansowanie można uzyskać również na realizację fazy przedwdrożeniowej, tj. przygotowania rezultatu projektu do jego komercyjnego zastosowania. Dotacja na prace przedwdrożeniowe stanowi 90% kosztów kwalifikowanych i jest finansowana w ramach pomocy de minimis (maksymalnie do 200 000 tyś euro).

Maksymalna wartość dofinansowania

• 20 000 000 euro jeżeli większość kosztów projektu dotyczy realizacji badań przemysłowych,
• 15 000 000 euro jeżeli większość kosztów projektu dotyczy realizacji prac rozwojowych

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania znajdują się na stronie:

www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-51112018-szybka-sciezka-dla-duzych-przedsiebiorcow/

Źródło: www.ncbr.gov.pl

<< wstecz