LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

14

sty

 

7 stycznia 2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy w 2020 roku konkurs w ramach programu szybka ścieżka. W porównaniu z poprzednimi konkursami przedstawiono nową odsłonę konkursu, który dzięki zmianom w dokumentacji ma być prostszy, oraz bardziej przystępny dla wnioskodawców. Zmianom uległ język dokumentacji oraz oprawa graficzna, dzięki czemu dokumenty mają być łatwiejsze w odbiorze i bardziej czytelne dla zainteresowanych.  Ponadto dokonano zmian w kryteriach wyboru redukując je z 17 do 13, co ma również wpływ na punktację.  

Czy to faktycznie sprawia, że nowa szybka ścieżka jest prostsza?

Przede wszystkim formularz wniosku, na podstawie którego dokonywana jest ocena wg nowych kryteriów wyboru został zmieniony głównie pod katem graficznym i językowym. Z merytorycznego punktu widzenia zakres informacji wymaganych od wnioskodawców jest niemal identyczny.

Z kolei w aspekcie kryteriów wyboru nowością są głównie nazwy kryteriów i ich struktura. Eksperci będą teraz oceniać projekt w skali punktowej od 0 do 5 w kryteriach „Istota projektu”, „Realizacja projektu”, „Wdrożenie wyników projektu” oraz  w skali 0-1 w kryterium „Wdrożenie na terenie RP”. W kryterium istotności oceniana będzie koncepcja projektu – jego cel, poprawność zidentyfikowania problemów badawczych, przyjęta metodologia badawcza, w tym poprawność przypisania rodzaju badań do odpowiedniej kategorii oraz nowość rezultatów. Poprzednio aspekty te były przedmiotem oceny w ramach dwóch oddzielnych kryteriów, w których można było uzyskać łącznie 10 pkt.

Podobna sytuacja dotyczy kryterium „Realizacja projektu”, na które składają się poprzednie 2 osobne kryteria dotyczące zasobów ludzkich i zasobów technicznych oraz część kryterium dotyczącego adekwatności prac B+R. Obecnie zamiast 0-10 pkt, za ten sam zakres merytoryczny można uzyskać 0-5 pkt.

Przedostatnim kryterium punktowanym jest ‘’Wdrożenie wyników projektu’’. Zmiana polega na tym, że dodano do pierwotnego zakresu oceny aspekty prawa własności intelektualnej, które poprzednio były oceniane w kryteriach zerojedynkowych.

Ostatnią zmianą jest zmniejszenie punktacji w kryterium „Wdrożenie na terenie RP” z trzech punktów do jednego. Maksymalna ilość punków do zdobycia w kryteriach punktowanych będzie wynosiła teraz 16, w porównaniu do 28 pktpoprzednio.

Jak widać zmiany polegają na skoncentrowaniu tego samego zakresu merytorycznego ocenianego poprzednio w ramach 5 kryteriów do 3 kryteriów, a także przemeblowaniu struktury wniosku. Czy to sprawia, że szybka ścieżka jest teraz prostsza? Pozostawiamy każdemu do indywidulanej oceny.

<< wstecz