LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Stopień wykorzystania funduszy unijnych na działalność badawczo rozwojową w konkursach NCBR

Wstęp

 

W raporcie podsumowujemy wykorzystanie funduszy unijnych w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR „Szybka ścieżka” oraz działania 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” , a także przedstawiamy prognozę dostępności środków w ramach 1 osi priorytetowej PO IR po 2019 roku. Kalkulacje zostały przeprowadzone w oparciu o wartość zawartych umów o dofinansowanie wg stanu na 01.04.2019, prognozę dot. wartości umów o dofinansowanie jakie będą zawarte po rozstrzygnięciu konkursów z 2018 roku oraz alokację jaka jest przewidziana na rok 2019.

Spis treści

  1. Wykorzystanie funduszy unijnych na projekty badawczo-rozwojowe po 2018 r.
  2. Budżet na 2019 r.
  3. Prognoza dostępności funduszy unijnych po 2019 roku
 

Aby uzyskać dostęp do publikacji wypełnij formularz

<< wstecz