LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

01 Praktykant/stażysta

Studenci i absolwenci uczelni wyższych rozpoczynają karierę w PMG na stanowisku Praktykanta. Biora udział w licznych szkoleniach, podczas których zdobywają wiedzę na temat pracy oraz stosowanych przez nas narzędi i metodologii. Jako członkowie zespołów projektowych, wykonują swoje zadania, mogąc liczyć na wsparcie starszych stażem praconików.

02 Młodszy konsultant

Stażyści po 12 miesiącach awansują na stanowisko młodszego konsultanta. Osoba na tym stanowisku współpracuje z zespołem projektowym, wykonuje zadania delegowane przez konsultanta. Po kolejnym roku następuje awans na stanowisko konsultant, które wymaga większej samodzielności w działaniu i przygotowuje do roli Starszego konsultanta.

03 Konsultant

Pracownicy z co najmniej dwuletnim doświadczeniem awansują na stanowisko konsultanta. Osoba na tym stanowisku wykonuje zadania merytoryczne przy współpracy z Managerem i koordynuje pracę młodszego konsultanta. Po około dwóch latach następuje awans na stanowisko Starszego konsultanta, które wymaga większej samodzielności w działaniu i przygotowuje do roli Starszego konsultanta.

04 Manager zespołu

Starszy konsultant z co najmniej 5 letnim doświadczeniem może awansować na stanowisko Managera, który nadzoruje pracę wielu zespołów projektowych i dba o rozwój zawodowy pracowników z nim współpracujących. Manager ma przypisaną grupą klientów i jest odpowiedzialny za realizacje prac na ich rzecz.

05 Partner

Na stanowisko Partnera awansuje doświadczony Manager, ekspert w swojej dziedzinie, który wyznacza kierunek działań swoich zespołów i podejmuje już strategiczne decyzje. Zarządza współpracą z bardzo szerokim gronem klientów, a także buduje własny portfel klientów. Zarządza również departamentem lub jego wydzieloną częścią i dba o rozwój zawodowy pracowników departamentu.