Skytechnology jest firmą zajmującą się zarządzaniem danymi, w szczególności tworzeniem wysoce efektywnych i bezpiecznych narzędzi do przechowywania i przetwarzania dużej ilości danych.

Zakres wspólpracy
  • Dopasowanie źródła finansowania planowanej inwestycji
  • Optymalizacja koncepcji projektu
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.1.2 PO IR dla projektu pt. „Opracowanie w ramach zaawansowanych prac rozwojowych innowacyjnej w skali świata Niezawodnej Efektywnej Macierzy Otwartej (NEMO) do bezpiecznego przechowywania i przetwarzania dużej ilości danych elektronicznych (Big Data)”
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 3 372 984,00 zł
Opinia klienta
„Z firmą PMG Consulting współpracowaliśmy starając się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1.2 PO IR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”. Firma służyła nam fachową pomocą w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i wzorowo wywiązała się z umowy, czego efektem była pozytywna ocena naszego wniosku aplikacyjnego pt. „Opracowanie w ramach zaawansowanych prac rozwojowych innowacyjnej w skali świata Niezawodnej Efektywnej Macierzy Otwartej (NEMO) do bezpiecznego przechowywania i przetwarzania dużej ilości danych elektronicznych (Big Data)” oraz pozyskanie dotacji o kwocie 3 372 984,00 zł. Zgodnie stwierdzamy, że firma PMG Consulting reprezentuje wysoki poziom organizacyjny i techniczny. Jest firmą wiarygodną, skuteczną w działaniu, wykonującą swoją pracę w sposób profesjonalny. Sporządzona dokumentacja została wykonana starannie, zgodnie z przepisami i wytycznymi wyżej wymienionego konkursu. Pracownicy firmy PMG Consulting wykazali się ogromnym doświadczeniem w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych. Nie mając jakichkolwiek zastrzeżeń co do poziomu wykonywanych usług, jak również lojalności wobec naszej firmy, możemy szczerze polecić PMG Consulting jako solidnego partnera biznesowego.”
Adam Ochmański - Prezes Zarządu