SATIM to spółka spin-off powstała przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się rozwijaniem i zastosowaniem metod przetwarzania satelitarnych obrazów radarowych i optycznych.

Zakres wspólpracy
  • Optymalizacja koncepcji projektu i koordynacja prac konsorcjum w skład którego wchodziła AGH jako lider i SATIM jako partner biznesowy
  • Doradztwo prawne w zakresie własności intelektualnej oraz umowy konsorcjum
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 4.1.1 PO IR (INGA) dla projektu pt. "SAT-GAS Bezinwazyjny system monitorowania zagrożeń spowodowanych deformacjami terenu"
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 1 277 440 zł
  • Uzyskanie 20/25 punktów w ocenie merytorycznej
Opinia klienta
"Firma SATIM Monitoring Satelitarny sp. z o.o. udziela referencji firmie PMG Consulting sp. z o.o. która przygotowała dokumentację aplikacyjną w ramach programu 4.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (INGA) dla konsorcjum złożonego z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz SATIM Monitoring Satelitarny sp. z o.o. na realizację projektu pt. „SAT-GAS Bezinwazyjny system monitorowania zagrożeń spowodowanych deformacjami terenu”. Dzięki profesjonalizmowi oraz zaangażowaniu doradców PMG Consulting przygotowany wniosek otrzymał 20/25 punktów w ocenie merytorycznej, a co za tym idzie uzyskał rekomendację do dofinansowania w kwocie 1 277 440 zł. Zakres współpracy obejmował również doradztwo prawne w zakresie umowy konsorcjum, co zapewniło nam kompleksową obsługę procesu ubiegania się o wsparcie dla projektu w konsorcjum. Z przyjemnością polecamy Firmę PMG Consulting innym firmom planującym pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych."
Jacek Strzelczyk - Prezes Zarządu