RPOL jest polską rodzinną firmą działającą w zakresie produkcji narzędzi, m.in. form wtryskowych, wykrojników i tłoczników, produkcji sprzętu AGD (urządzenie Speedcook) oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy.

Zakres wspólpracy
  • Dopasowanie źródła finansowania planowanej inwestycji
  • Optymalizacja koncepcji projektu
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 2.1 PO IR
  • Rozliczanie pozyskanej dotacji
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 1 586 013,80 zł przy wartości kosztów kwalifikowanych 2 786 852,82 zł
Opinia klienta
„Firma PMG Consulting wykonała usługi kompleksowego doradztwa w zakresie pozyskania i rozliczenia dofinansowania dla Zakładu „Rpol” Polit Roman, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. W pierwszym etapie współpracy firma PMG Consulting świadczyła usługi doradcze w zakresie opracowania pełnej dokumentacji konkursowej. Usługa była wykonana prawidłowo i w efekcie przełożyła się na pozytywną ocenę merytoryczną projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w przedsiębiorstwie „Rpol” Roman Polit w celu prowadzenia badań w obszarze technologii przetwórstwa żywności wysokiej jakości” o wartości 2 786 852,82 PLN, a następnie rekomendację do przyznania dofinansowania w kwocie 1 586 013,80 PLN. W dalszym etapie współpracy firma PMG Consulting świadczyła usługę wpsarcia w zarządzaniu i rozliczeniu przyznanego dofinansowania. Współpraca przebiegała sprawnie, a usługi zostały wykonane prawidłowo i bez wad, czego potwierdzeniem jest wypłacenie przez Ministerstwo Rozwoju wszystkich transz refundacji bez korekt kosztów kwalifkowanych. W związku z powyższym, polecamy PMG Consulting jako skuteczną, terminową i dbającą o klienta firmę konsultingową, cechującą się wysokim profesjonalizmem wykonywanych usług.”
Roman Polit - właściciel