Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych jest multidyscyplinarną firmą działającą w zakresie informatycznej obsługi przemysłu wydobywczego oraz branż z nim związanych, w szczególności z zakresu systemu do optymalizacji i wspomagania zarządzania złożem.

Zakres wspólpracy
  • Dopasowanie źródła finansowania planowanej inwestycji
  • Optymalizacja koncepcji projektu i koordynowanie prac z partnerem naukowym
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.2 RPO WSL dla projektu pt. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku stworzenia inteligentnej kopalni”
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 1 474 874,50 zł przy kosztach kwalifikowanych 1 980 192,50 zł
Opinia klienta
„Współpraca przy opracowywaniu wniosku pt. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku stworzenia inteligentnej kopalni” przebiegła sprawnie i z zachowaniem profesjonalnego charakteru wykonywanej pracy. W naszej opinii wysoki poziom przygotowanej dokumentacji konkursowej wynika z dużego doświadczenia PMG Consulting w przygotowywaniu wniosków badawczo-rozwojowych, a przez to doskonałej znajomości specyfiki tych projektów i wymogów, które muszą zostać spełnione w celu uzyskania dofinansowania. Pragniemy podziękować pracownikom firmy PMG Consulting i z pełną odpowiedzialnością możemy polecić ją jako profesjonalistę i eksperta w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych z obszaru B+R.”