Firma OFTA Sp. z o.o. jest polską innowacyjną firmą farmaceutyczną tworzącą i dostarczającą nowoczesne produkty oraz rozwiązania dla rynku okulistycznego zarówno polskiego jak i europejskiego.

Zakres wspólpracy
  • Dopasowanie źródła finansowania planowanej inwestycji
  • Optymalizacja koncepcji projektu
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka)
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 2  052 141, 12 zł  przy wysokości kosztów kwalifikowanych na poziomie 3 832 312.56 zł
Opinia klienta
„Firma PMG Consulting opracowała dla nas wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Pierwsze na świecie zastosowanie doustnie podawanej kabergoliny i bromokryptyny (agonistów receptora dopaminergicznego typu 2) w leczeniu proliferacyjnej postaci retinopatii cukrzycowej, cukrzycowego obrzęku plamki, wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz zatoru i zakrzepu naczyń́ krwionośnych siatkówki” w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pracownicy PMG Consulting wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, rzetelnością i pełnym zaangażowaniem w przygotowanie dokumentacji konkursowej. To dzięki profesjonalnemu systemowi zarządzania projektami, wysokim kompetencjom zespołu doradców PMG nasz wniosek był przygotowany bezbłędnie i uzyskał dofinansowanie w wysokości 2  052 141, 12 zł. Cenimy firmę PMG za profesjonalizm oraz niezwykle wysoki poziom świadczonych usługi z przyjemnością polecamy jako odpowiedzialnego, kompetentnego partnera dla każdej firmy, która zamierza skutecznie pozyskać środki z funduszy europejskich”.
dr Maciej Osęka - Prezes Zarządu