Norsa Pharma specjalizuje się w rozwoju, produkcji i dystrybucji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety i wyrobów medycznych, w szczególności dedykowanych dla osób chorych na choroby rzadkie, metaboliczne oraz stosujących diety eliminacyjne.

Zakres wspólpracy
  • Dopasowanie źródła finansowania planowanej inwestycji
  • Przygotowanie postępowań ofertowych na wybór podwykonawców w projekcie i doradztwo w zakresie umów warunkowych
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.2.1 RPO WM dla projektu pt. "Kompleksowe opcje terapii niedoborów żywieniowych w mukowiscydozie: biodostępność, skuteczność, redukcja kosztów"
  • Rozliczanie pozyskanej dotacji
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 1 699 373,40 zł
Opinia klienta
"Współpraca z PMG Consulting przebiegała bardzo sprawnie, a doradcy wykazali się dużą elastycznością, dyspozycyjnością, zaangażowaniem i rzetelnością w przygotowaniu wniosku. Zespół oddelegowany do współpracy dał się też poznać jako osoby o wysokich kompetencjach i dbające o każdy szczegół mogący mieć wpływ na pozytywną ocenę projektu, dla których niezwykle ważnym aspektem jest najwyższa jakość świadczonych usług. W konsekwencji współpracy została przygotowana dokumentacja konkursowa na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, co przełożyło się na pozytywną decyzję Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i przyznanie dofinansowania".
Mateusz Data - Prezes Zarządu