Głównym profilem działalności Spółki jest prowadzenie prac hodowlanych dotyczących truskawki, maliny, jeżyny i suchodrzewu jadalnego. Programy hodowlane skierowane są na otrzymanie odmian truskawki, maliny, jeżyny i suchodrzewu jadalnego dedykowanych dla określonych gałęzi przetwórstwa i mrożenia owoców.

Zakres wspólpracy
  • Dopasowanie źródła finansowania planowanej inwestycji
  • Optymalizacja koncepcji projektu
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka) dla projektów pt. "Opracowanie nowych odmian roślin jagodowych (malina, truskawka, jeżyna) dla przetwórstwa o podwyższonej wartości biologicznej i użytkowej, w tym ograniczonej podatności na choroby i szkodniki, o cechach stanowiących o wysokiej opłacalności produkcji (m.in. maszynowy zbiór owoców maliny i jeżyny)", "Uzyskanie nowych odmian maliny czarnej w procesie hodowli twórczej oraz opracowanie technologii dla ukierunkowanej produkcji owoców" oraz "Opracowanie nowych odmian suchodrzewu jadalnego dostosowanych do warunków klimatycznych Polski, o owocach deserowych i/lub do przetwórstwa z uwzględnieniem ich wysokiej wartości prozdrowotnej oraz opracowanie uproszczonej technologii produkcji"
  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów
  • Rozliczanie pozyskanej dotacji
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w łącznej wysokości 4 740 109,03
  • Uzyskanie 22/23 punktów i zajęcie 1 miejsca na liście rankingowej w dwóch konkursach w 2016 i 2017 roku.
Opinia klienta
"Doradcy PMG Consulting to niewątpliwe wykfalifikowany zespół ekspertów doskonale znających specyfikę projektów B+R, czego dowodem jest przygotowanie wniosku na najwyższym poziomie merytorycznym. Warto podkreślić, że jest to drugi projekt realizowany w ramach działania 1.1.1 szybka ścieżka PO IR przy współpracy z firmą PMG Consulting. Obydwa z nich otrzymały liczbę 22/23 punktów i uplasowały się na 1 miejscu list rankingowych, co świadczy o 100% skuteczności i bardzo wysokim poziomie świadczonych usług".
Bartłomiej Danek - Wiceprezes Zarządu