Firma MV Center zajmuje się projektowaniem, budową i wdrażaniem aplikacji z zakresu wizji maszynowej, opartych o kamery inteligentne jak i wydajne systemy wbudowane. Rozwiązania spółki zapewniają kontrolę jakości produktów i umożliwiają ich użytkownikom poprawę jakości oferowanych wyrobów oraz zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych.

Zakres wspólpracy
  • Doradztwo i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.1.1 PO IR szybka ścieżka dla projektu pt. "Opracowanie stanowiska inspekcyjnego przeznaczonego do precyzyjnej i zautomatyzowanej wizyjnej kontroli jakościowej wkładów ceramicznych z wykorzystaniem nowych algorytmów opartych o sieci głębokie".
  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 3 352 992,32 zł przy wartości kosztów kwalifikowanych 4 491 796,18 zł
Opinia klienta

MV Center Systemy Wizyjne sp. z o.o. potwierdza współpracę z PMG R&D Consulting sp. z o.o. sp. k. w zakresie obsługi procesu aplikacyjnego o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W wyniku wspólnych działań nasz projekt pt. „Opracowanie stanowiska inspekcyjnego przeznaczonego do precyzyjnej i zautomatyzowanej wizyjnej kontroli jakościowej wkładów ceramicznych z wykorzystaniem nowych algorytmów opartych o sieci głębokie” otrzymał pozytywną ocenę a tym samym dofinansowanie w wysokości 3 352 992,32 zł. Dziękujemy zespołowi PMG R&D Consulting za pełne zaangażowanie, profesjonalne doradztwo podczas procesu aplikacyjnego, w tym za przygotowanie do spotkania z Panelem Ekspertów. Obecnie kontynuujemy współpracę w obszarze rozliczenia przyznanej dotacji z NCBR. Dotychczasową współpracę oceniamy bardzo pozytywnie i z przekonaniem możemy polecić PMG R&D Consulting jako profesjonalnego i skutecznego doradcę w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty badawczo- rozwojowe w NCBR.

Paweł Janczyk - Wiceprezes Zarządu