LERG jest największym polskim producentem i eksporterem żywic syntetycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu i jednym z największych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce.

Zakres wspólpracy
  • Dopasowanie źródła finansowania planowanej inwestycji
  • Optymalizacja koncepcji projektu
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów) dla projektu pt. "Opracowanie nowoczesnej grupy polioli poliestrowych o podwyższonej ognioodporności będącej efektem zwiększonej zawartości struktur tereftalowych pochodzących z recyklatu poli(tereftalanu etylenu) tzw. rPET"
  • Rozliczanie pozyskanej dotacji
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 9 415 935,37 zł przy wartości kosztów kwalifikowanych 22 713 433.62 zł.
  • Uzyskanie 21/23 punktów i zajęcie 1 miejsca na liście rankingowej
Opinia klienta
„Podczas tworzenia dokumentacji aplikacyjnej firma PMG Consulting potwierdziła wysoki poziom świadczonych usług. Zaangażowany zespół był dobrze przygotowany do tematyki naszego projektu, był do naszej pełnej dyspozycji i w sposób profesjonalny kierował pracami nad wnioskiem o dofinansowanie. Wynikiem udane współpracy z PMG Consulting jest fakt, że nasz projekt otrzymał 21/23 punktów i uplasował się na 1 miejscu listy rankingowej. W wyniku pozytywnej oceny merytorycznej podpisaliśmy z NCBR umowę o dofinansowanie na realizację projektu o wartości 22 713 433.62. Z pełnym przekonaniem możemy polecić doradców PMG Consulting innym firmom chcącym rozwijać się w obszarze B+R”.
Agnieszka Kozubek-Bespalenko - V-ce Prezes Zarządu