POLAN jest firmą hodowlano-nasienną, a zarazem jednym z największych przedsiębiorstw działających w branży ogrodniczej. Spółka regularnie wprowadza na rynek nowe odmiany roślin warzywnych i ozdobnych oraz materiał siewny, którego jest producentem i dystrybutorem.

Zakres wspólpracy
  • Dopasowanie źródła finansowania planowanej inwestycji
  • Optymalizacja koncepcji projektu
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 1.2.1 RPO WM dla projektu pt. „Przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem nowych odmian wybranych warzyw o podwyższonej wartości prozdrowotnej przeznaczonych do produkcji wielkotowarowej.”
  • Rozliczanie pozyskanej dotacji
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 999 735,86 zł przy kosztach kwalifikowanych 1 702 983,83 zł
Opinia klienta
"Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. udziela referencji firmie PMG Consulting za profesjonalne przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach działania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i przyznanie dofinansowania na realizację projektu pn. „Przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem nowych odmian wybranych warzyw o podwyższonej wartości prozdrowotnej przeznaczonych do produkcji wielkotowarowej.” Zespół konsultantów, z którymi współpracowaliśmy był bardzo kompetentny i zaangażowany, szybko wdrożył się i poznał specyfikę naszej branży, co pozwoliło dobrze uwypuklić kluczowe aspekty naszego projektu i umożliwiło przygotowanie projektu spełniającego wszystkie wytyczne konkursowe. Najlepszym potwierdzeniem dobrze wykonanej pracy przez PMG Consulting jest fakt, że nasz projekt zajął 3 miejsce spośród 26 złożonych wniosków i znalazł się wśród 4 projektów wybranych do dofinansowania. Firmę PMG Consulting należy również wyróżnić za efektywny przepływ informacji oraz terminowość zespołu pracującego nad wnioskiem, dlatego oceniamy PMG Consulting jako firmę rzetelną o bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym."
Sławomir Rosiek - Prezes Zarządu