Działalność Spółki obejmuje produkcję i dystrybucję nawozów mineralnych dla profesjonalnych upraw rolniczych i ogrodniczych, balkonowych i ogrodowych.

Zakres wspólpracy
  • Konsultacje w zakresie koncepcji projektu  i koordynowanie prac konsorcjum w składzie FRUKTUS AGROS NOVA (lider), Intermag (konsorcjant) oraz Polan (konsorcjant)
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka) dla projektu "Opracowanie nowej odmiany ogórka gruntowego dedykowanego do kiszenia oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych"
  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania dla całego konsorcjum w wysokości 8 698 405.87 zł przy wartości kosztów kwalifikowanych 16 283 703.24 zł
Opinia klienta