GPW SA jest największym przedsiębiorstwem wodociągowym w Polsce. Podstawową dziedziną działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż wody pitnej przedsiębiorstwom posiadającym zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Zakres wspólpracy
  • Optymalizacja koncepcji projektu
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.2 RPO WŚL dla projektu pt. "Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi"
  • Rozliczanie pozyskanej dotacji
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 2 223 135,39 zł przy wartości kosztów kwalifikowanych 4 173 457,80 zł
Opinia klienta
"PMG Consulting wykonał usługę bardzo profesjonalnie i terminowo. Zespół PMG Consulting przez cały okres współpracy służył fachową pomocą, praktyczną wiedzą z zakresu projektów B+R oraz rzetelnie dotrzymał warunków umowy. Wyrażamy pełne zadowolenie z poziomu świadczonych usług i polecamy firmę PMG Consulting jako profesjonalnego doradcę w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych z obszaru B+R".
Łukasz Czopik - Prezes Zarządu