Future Processing jest jedną z najwiekszych firm informatycznych w Polsce, zajmuje się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań dla różnych sektorów rynku na całym świecie.

Zakres wspólpracy
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka) dla projektu pt. "Innowacyjna platforma obliczeniowa uzupełniająca trójwymiarowe obrazowanie (3D) naczyń w angiografii komputerowej (angio-TK) o warunki przepływowe - czwarty wymiar (4D) oparty o obliczeniową mechanikę płynów (CFD)"
  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 6 289 281,25 zł przy wysokości kosztów kwalifikowanych 14 263 209,84 zł
  • Uzyskanie 19/23 pkt i zajęcie 2 miejsce (ex aequo) na liście rankingowej.
Opinia klienta
„Rezultatem współpracy była pozytywna ocena złożonego wniosku i przyznanie dofinansowania na realizacje projektu w wysokości 6,29 mln zł. Wszystkie działania realizowane przez PMG wykonywane były profesjonalnie, a współpraca przebiegała bezproblemowo i bardzo sprawnie. Doradcy PMG cechują się niespotykanym zaangażowaniem, wysokim poziomem kompetencji, przygotowaniem merytorycznym i gwarantują wysokie standardy obsługi, co przełożyło się na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na najwyższym poziomie merytorycznym”.
Anna Pater Czaja - Wiceprezes Zarządu