Epicom jest polskim producentem produktów domowego użytku takich jak papiery toaletowe i ręczniki papierowe. Zakład Produkcyjny Epicom mieści się w Bogumiłowie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Zakres wspólpracy
  • Optymalizacja koncepcji projektu
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka) dla projektu pt"Opracowanie innowacyjnej linii produktowej ręcznikowych papierów funkcjonalnych, zawierających uzyskiwane z recyklingu odpadów własne dodatki wzmacniające oraz biopolimerowe dodatki funkcjonalizujące zastępujące żywice wodoutrwalające i stanowiące nośnik nowatorskich substancji higienizacyjnych - gemini surfaktantów
  • Rozliczanie pozyskanej dotacji
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 7 171 763,95 zł przy wysokości kosztów kwalifikowanych na poziomie 10 492 795,00 zł
Opinia klienta
„Z przekonaniem pragniemy zarekomendować firmę PMG Consulting Sp. z o.o. w zakresie obsługi procesu pozyskiwania dotacji w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR Szybka ścieżka. Prezentowany przez PMG Consulting poziom organizacyjny i merytoryczny dawał nam poczucie, że współpracujemy z odpowiedzialnym i profesjonalnym partnerem, który z należytą starannością dba o zapewnienie usług najwyższej jakości, dostosowanych do naszych potrzeb. Doradcy przygotowujący dokumentację oraz Manager efektywnie zarządzali całym procesem aplikowania, w którym udział brali również partnerzy naukowi, byli zaangażowani i podejmowali wszelkie działania niezbędne do zapewnienia sukcesu naszego projektu. Firma wzorowo wywiązała się z umowy, czego efektem była pozytywna ocena naszego wniosku aplikacyjnego „Opracowanie innowacyjnej linii produktowej ręcznikowych papierów funkcjonalnych, zawierających uzyskiwane z recyklingu odpadów własne dodatki wzmacniające oraz biopolimerowe dodatki funkcjonalizujące zastępujące żywice wodoutrwalające i stanowiące nośnik nowatorskich substancji higienizacyjnych - gemini surfaktantów” a co za tym idzie pozyskanie dotacji o kwocie 7 171 763.95 zł. Jesteśmy usatysfakcjonowani z wykonania tak ważnego i trudnego zlecenia i tym samym polecamy firmę PMG Consulting jako wiarygodnego, rzetelnego i skutecznego partnera w projektach badawczych”.
Marcin Nowak - Prezes Zarządu