DTiQ Poland to firma informatyczna, która tworzy inteligentne systemy monitorowania i analizy danych dla restauracji i sklepów na całym świecie.Technologia DTiQ umożliwia zarządzanie firmą wirtualnie i zapobiega stratom w przedsiębiorstwach wielopodmiotowych.

Zakres wspólpracy
  • Doradztwo i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka dla dużych oraz konsorcjów przedsiębiorstw) dla projektu pt. "Opracowanie inteligentnego systemu zapobiegania stratom oraz monitoringu jakości pracy sieci restauracji szybkiej obsługi".
  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 5 680 817.68 zł przy wartości kosztów kwalifikowanych 9 492 070.13 zł
Opinia klienta

Firma PMG R&D Consulting przygotowała dokumentację aplikacyjną, doradzała podczas oceny formalnej i merytorycznej, w tym przygotowała nas do spotkania z Panelem Ekspertów. W rezultacie nasz projekt pt. „Opracowanie inteligentnego systemu zapobiegania stratom oraz monitoringu jakości pracy sieci restauracji szybkiej obsługi” o kosztach kwalifikowanych 9 492 070,13 zł uzyskał dofinansowanie w wysokości 5 680 817,68 zł. Obecnie kontynuujemy współpracę w obszarze rozliczenia przyznanej nam dotacji z NCBR. Dotychczasową współpracę oceniamy bardzo pozytywnie. Firma PMG R&D Consulting dobrze wywiązuje się z umowy, powierzone zadania wykonuje z zachowaniem należytej staranności i w terminie. Na każdym etapie współpracy możemy liczyć na pełne zaangażowanie i profesjonalne doradztwo dlatego uważamy, że firma PMG jest godna polecenia jako profesjonalny i skuteczny doradca w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe.

VP of R&D