Firma DeVeris Polska powstała w 2016 r. Spółka działa w obszarze żywienia zwierząt, zajmuje się produkcją wartościowego dodatku do pasz pochodzącego z rozdziału krwi drobiowej. Celem spółki jest dywersyfikacja źródeł wysokiej jakości białka żywieniowego i funkcjonalnego, oraz zwiększenie wydajności i ekologiczności produkcji drobiu i pasz.

Zakres wspólpracy
  • Optymalizacja koncepcji projektu
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka) dla projektu "Innowacyjne technologie rozdziału i wykorzystania składników krwi drobiowej na cele żywienia zwierząt"
  • Rozliczanie pozyskanej dotacji
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 9 534 172.90 zł przy kosztach kwalifikowanych na poziomie 13 067 918.75 zł
  • Zajęcie drugiego miejsca na liście rankingowej i uzyskanie 25/28 punktów
Opinia klienta
"PMG R&D Consulting doradzała w zakresie koncepcji projektu, koordynowała współpracę całego zespołu, w tym również podwykonawców, a co najważniejsze sporządziła całość dokumentacji aplikacyjnej oraz przygotowała nas do spotkania z ekspertami podczas oceny wniosku. Poziom doradztwa i przygotowanej dokumentacji oceniam na bardzo wysokim poziomie, co również potwierdza wynik oceny: 25/28 punktów i zajęcie drugiego miejsca na liście rankingowej. W imieniu DeVeris Polska sp. z o.o. polecam firmę PMG R&D Consulting sp. z o.o. sp. k. jako solidnego partnera w zakresie pozyskiwania dofinansowania na realizację projektów badawczo-rozwojowych z funduszy unijnych."
Bartłomiej Pobudkiewicz - Prezes Zarządu