Curiosity Diagnostics jest spółką celową z Grupy Scope Fluidics, której celem jest opracowanie i dostarczenie urządzenia do natychmiastowej detekcji wielu celów genetycznych w całkowicie zautomatyzowanym przebiegu, przy użyciu technologii PCR.

Zakres wspólpracy
 
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka) dla projektu pt. "Innowacyjny system do ultraszybkiej diagnostyki molekularnej zakażeń szpitalnych w formacie Point-of-Care"
  • Rozliczanie pozyskanej dotacji
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 5 620 431,67 zł
  • Uzyskanie 20/23 punktów i zajęcie 1 miejsca na liście rankingowej
Opinia klienta
„W wyniku współpracy z PMG Consulting pozyskaliśmy 5 620 431,67 zł na ważny dla rozwoju firmy projekt pt. „Innowacyjny system do ultraszybkiej diagnostyki molekularnej zakażeń szpitalnych w formacie Point-of-Care”. Doradcy PMG to niewątpliwie zespól wysokiej klasy ekspertów w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na projekty badawczo-rozwojowe, bardzo dobrze znający specyfikę tych projektów, posiadający duże doświadczenie i cechujący się wysokim profesjonalizmem. Potwierdzeniem niezwykle wysokich kompetencji PMG Consulting jest również fakt, że nasz wniosek uzyskał 20/23 pkt i zajął 1 miejsce w województwie mazowieckim i 2 miejsce spośród wszystkich 229 złożonych wniosków w konkursie”.
Marcin Izydorzak - Prezes Zarządu