BLEES to młoda i dynamiczna firma technologiczna powstała w odpowiedzi na pojawiające się trendy i wyzwania na rynku transportu zbiorowego tj. rozwiązania wpierające bezpieczne, szybkie i tanie poruszanie się po mieście. Flagowym produktem spółki, który jest obecnie rozwijany jest autonomiczny elektryczny minibus wraz z aplikacją pasażerską.

Zakres wspólpracy
  • Kompleksowe doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu 1.2 RPO WSL oraz 4.1.1 POIR
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Autonomiczny mikrobus o napędzie elektrycznym przystosowany do poruszania się w trybie platooningu wraz z inteligentnym systemem informacji pasażerskiej".
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. "Opracowanie systemu zarządzania flotą pojazdów wraz z aplikacją pasażerską w celu ograniczenia ruchu kołowego w miastach".
  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów.
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 8 695 173,02 zł przy wartości kosztów kwalifikowanych 13 037 426,08 zł (1.2 RPO WSL).
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 4 820 351,49 zł przy wartości kosztów kwalifikowanych 6 915 917,65 zł (4.1.1 POIR).
Opinia klienta

Doradcy PMG R&D Consulting byli odpowiedzialni za koordynowanie prac konsorcjum, w skład którego wchodziła jeszcze Politechnika Śląska oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Na każdym etapie projektu mogliśmy liczyć na profesjonalne doradztwo, a konsultanci PMG byli do naszej pełnej dyspozycji, co zapewniło sprawną komunikację, wymianę informacji i umożliwiło przygotowanie wniosku na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo doradcy przeprowadzili nam szkolenie przygotowujące do spotkania z Panelem Ekspertów, będącym częścią oceny wniosku. W rezultacie współpracy nasza spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 695 173,02 zł na realizację projektu o całkowitej wartości 13 037 426,08 zł oraz dofinansowanie w wysokości 4 820 351,49 zł na realizację projektu o wartości 6 915 917,65 zł. Polecamy PMG R&D Consulting jako rzetelną, dobrze zorganizowaną i skuteczną firmę doradczą, zapewniającą profesjonalne doradztwo i pomoc w pozyskaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe.

Prezes Zarządu - Tomasz Pacan