Better Energy Sp. z o. o. działa w branży odnawialnych źródeł energii. Wiodącą specjalnością spółki jest projektowanie, dobór technologiczny, wykonawstwo biogazowni oraz ich rozruchy technologiczno-biologiczne.

Zakres wspólpracy
  • Dopasowanie źródła finansowania planowanej inwestycji
  • Optymalizacja koncepcji projektu i koordynacja prac pomiędzy Better Energy i partnerem naukowym
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.2 PO IR (PBSE) dla projektu pt. "Innowacyjna technologia efektywnej ekonomicznie obróbki mikrobiologicznej biomasy lignocelulozowej (w formie trocin) na potrzeby zasilania procesu produkcji biogazu w beztlenowej fermentacji metanowej"
  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z panelem ekspertów
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 3 422 751,65 zł
Opinia klienta
„Usługi realizowane przez PMG Consulting były wykonywane profesjonalnie, z należytą starannością i zaangażowaniem co zaowocowało zakwalifikowaniem do dofinansowania naszego projektu pt. „Innowacyjna technologia efektywnie ekonomicznie obróbki mikrobiologicznej biomasy lignocelulozowej (w formie trocin) na potrzeby zasilania procesu produkcji biogazu w beztlenowej fermentacji metanowej”. Zespół PMG Consulting pracujący przy naszym projekcie posiadał bardzo dużą wiedzę i doświadczenie w obszarze projektów B+R, ponadto był bardzo dobrze przygotowany merytorycznie do tematyki projektu, co sprawiło że opracowany wniosek bez zastrzeżeń uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną”.
Jan Grunwald - Prezes Zarządu