Autonomous Systems to spółka technologiczna działająca w obszarze zaawansowanych rozwiązań dotyczących optymalizacji usług mobilnych w transporcie osób, w szczególności prowadząca projekty dotyczące systemów autonomicznego sterowania autobusami miejskimi

Zakres wspólpracy
  • Optymalizacja koncepcji projektu
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.2 RPO WŚL dla projektu pt. "Opracowanie innowacyjnego systemu wsparcia kierowcy autobusu miejskiego umożliwiający autonomiczne wykonywanie wybranych manewrów w obrębie zajezdni."
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.1.1 POIR szybka ścieżka duże dla projektu pt. "System do tworzenia mapy głębi otoczenia pojazdu poprzez analizę obrazów z zespołu kamer heterogenicznych za pomocą głębokich konwolucyjnych sieci neuronowych."
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 2 264 388,68 zł przy wartości kosztów kwalifikowanych 4 166 185,50 zł
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 3 127 898,79 zł przy wartości kosztów kwalifikowanych 5 600 267,16 zł
Opinia klienta
Rzetelność, terminowość, zaangażowanie podczas całego procesu aplikacyjnego oraz fachowość doradztwa poparta dobrym przygotowaniem merytorycznym to cechy, jakie charakteryzują konsultantów PMG. Dodatkowo doradcy dobrze przeprowadzili nas do spotkania z Panelem Ekspertów, będącym częścią oceny wniosku. W związku z powyższym rekomendujemy PMG R&D Consulting jako firmę skuteczną i wartą zaufania w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania w obszarze pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe.
Jarosław Czaja - Prezes Zarządu