Altempo Sp. z o.o. świadczy specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw branży celulozowo-papierniczej i poligraficznej w zakresie pneumatycznego odpylania oraz oczyszczania ciągów technologicznych ze ścinek i innych odpadów powstających w procesach produkcyjnych.

Zakres wspólpracy
  • Dopasowanie źródła finansowania planowanej inwestycji
  • Optymalizacja koncepcji projektu
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.2.1 RPO WM dla projektu "Nowatorska technologia odzysku materiałowego z laminatów PE-Al pochodzących z recyklingu opakowań wielomateriałowych po płynnej żywności typu Tetra Pak"
  • Rozliczanie pozyskanej dotacji
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 5 877 603,52 przy wartości kosztów kwalifikowanych 8 229 024,48 zł
  • Uzyskanie 86,44% punktów i zajęcie 3 miejsca na liście rankingowej
Opinia klienta
„Nasza firma z pełną odpowiedzialnością udziela referencji firmie PMG Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Życzkowskiego 14 w Krakowie, z którą współpracowaliśmy w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Przygotowany przez PMG Consulting wniosek pt. „Nowatorska technologia odzysku materiałowego z laminatów PE-Al pochodzących z recyklingu opakowań wielomateriałowych po płynnej żywności typu Tetra Pak” odniósł sukces czego potwierdzeniem jest zajęcie 3 miejsca na liście rankingowej i uzyskanie dotacji w wysokości 5 862 425,55 zł. Współpracę kontynuujemy w zakresie rozliczenia projektu. Proces sporządzenia dokumentacji konkursowej dzięki fachowej pomocy oraz wyjątkowemu zaangażowaniu pracowników PMG Consulting przebiegł bezproblemowo i bardzo sprawnie. Na każdym etapie współpracy mogliśmy liczyć na profesjonalne doradztwo. Wyróżnikiem firmy na tle innych firm, z którymi współpracowaliśmy jest ogromne doświadczenie i wiedza w obszarze projektów badawczo-rozwojowych. Wyrażamy swoje zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą PMG Consulting, której kompetencje oceniamy na bardzo wysokim poziomie i z pełnym przekonaniem udzielamy rekomendacji dla innych podmiotów planujących ubieganie się o dofinansowania w obszarze B+R.”