LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Ponad 6 mld zł na projekty innowacyjne dla przedsiębiorstw – przegląd dotacji na innowacje w 2019 r.

1. Wstęp

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR 2014-2020) jest podstawowym narzędziem wsparcia przedsiębiorców i jednostek naukowych w realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, stanowiącym krajową implementację polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. Do głównych celów POIR zaliczamy wsparcie podmiotów gospodarczych w sektorze działań badawczych oraz podniesienie jakości badań naukowych i prac rozwojowych. W ramach przyspieszenia rozwoju gospodarki w latach 2014-2020 Polska otrzymała z Funduszy Unijnych łącznie 82,5 mld EUR, z czego ok. 15 mld EUR przeznaczone jest na działalność B+R przedsiębiorstw.

W 2019r. w ramach POIR zorganizowanych zostanie 27 konkursów, w których na wsparcie dla przedsiębiorców i jednostek naukowych przeznaczono łącznie około 6,1 mld PLN. W niniejszym dokumencie przedstawione zostaną najważniejsze instrumenty wsparcia działalności B+R przedsiębiorstw oraz inwestycji w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczej oraz związanej z wdrożeniem innowacji. Intensywność wsparcia przedsięwzięć badawczo rozwojowych zależy od statusu przedsiębiorstwai rodzaju badań i mieści się w przedziale 60-80% dla małych przedsiębiorstw, 50-75% dla średnich przedsiębiorstw oraz 40-65% dla dużych przedsiębiorstw, natomiast poziom dofinansowania przedsięwzięć w infrastrukturę dodatkowo uzależniony jest od lokalizacji inwestycji. Mapa pomocy regionalnej określa podstawowy poziom dofinansowania inwestycji w infrastrukturę w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw. W przypadku średnich przedsię- biorstw dofinansowanie podstawowe należy zwiększyć o 10%, a w przypadku małych firm o 20%. 

Spis treści

  1. Wstęp
  2. Przegląd dotacji na innowacje w 2019 r. 
  3. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych
  4. Finansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej
  5. Finansowanie inwestycji we wdrożenia innowacji
  6. Podsumowanie i wnioski
<< wstecz