LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Poddziałanie 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”

Badania na rynek to program przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz w przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w ostatnich 3 latach osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców). Dofinansowanie może być przeznaczone na sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. 

 

Badania na rynek | Jak możemy pomóc?

 

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

13 stycznia 2021 - 17 lutego 2021 

BENEFICJENCI

MŚP, którzy zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz w przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w ostatnich 3 latach osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców).

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 • wydatki inwestycyjne:
  • nabycie lub leasing nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (łączna wartość tych kosztów może wynieść do 10 % kosztów kwalifikowalnych)
  • nabycie, wytworzenie lub leasing środków trwałych;
  • nabycie robót i materiałów budowlanych;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how;
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

LIMITY

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 1 mln zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln zł.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 65 000 000,00 zł
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 435 000 000,00 zł

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalne dofinansowanie w zakresie infrastruktury określa mapa pomocy regionalnej:

 • woj. podkarpackie, lubelskie podlaskie, warmińsko-mazurskie: 60-70%
 • woj. małopolskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie: 45-55%
 • woj. śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie: 35-45%
 • woj. mazowieckie: 20-55%

Maksymalne dofinansowanie w zakresie prac rozwojowych:

 • mikro-, mały przedsiębiorca – 45 %;
 • średni przedsiębiorca – 35 %;

Maksymalne dofinansowanie w zakresie usług doradczych:

 • mikro-, mały i średni przedsiębiorca – 50 %;

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od zakończenia naboru

<< wstecz