LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

 

Granty na Eurogranty | Jak możemy pomóc?

 

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

1 kwietnia 2021 – 27 stycznia 2022, konkurs podzielony na 5 rund

BENEFICJENCI

Przedsiębiorstwa MŚP samodzielnie albo w konsorcjum: jako koordynator albo lider 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

1) opracowanie studium wykonalności,

2) podróże służbowe pracowników,

3) usługi doradcze,

4) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy,

5) organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu,

6) tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej.

LIMITY

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, dla wnioskodawców:

A. Samodzielnie aplikujących – wynosi 280 060 PLN,

B. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo cPLNonek konsorcjum (partner) – wynosi 239 310 PLN,

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na przygotowanie projektu o Eurogrant bez studium wykonalności, dla wnioskodawców:

A. Samodzielnie aplikujących – wynosi 64 000 PLN,

B. W konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo cPLNonek konsorcjum (partner) – wynosi 23 250 PLN.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

5 mln PLN, w tym dla projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 1 mln PLN,

2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 4 mln PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych.

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

100 dni od dnia zamknięcia rundy naboru

<< wstecz