LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Poddziałanie 1.2.3 RPO WM Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty służące wzmacnianiu współpracy MŚP z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu i polegające na zapewnieniu podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych. Wsparcie dotyczy przedsięwzięć zapewniających realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania tj. obejmujących zarówno komponent badawczo-rozwojowy, jak i wdrożeniowy.

 

Bony na innowacje| Jak możemy pomóc?

 

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

30 kwietnia 2021 – 27 lipca 2021, konkurs podzielony na 3 rundy

BENEFICJENCI

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

I. GRUPA WYDATKÓW DOTYCZĄCA REALIZACJI KOMPONENTU B+R PROJEKTU (co najmniej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu):

 

a. wydatki w zakresie usług badawczo-rozwojowych:

 

  • wydatki na zakup usług w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • wydatki na zakup usług w zakresie wzornictwa.

 

b. wydatki w zakresie usług proinnowacyjnych (element fakultatywny, kwalifikowany wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występuje łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi):

 

  • zakup usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab),
  • zakup usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań,
  • zakup usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

 

II. GRUPA WYDATKÓW DOTYCZĄCA REALIZACJI KOMPONENTU WDROŻENIOWEGO PROJEKTU (poniżej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu):

 

  • wydatki na zakup nowych środków trwałych, wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia,
  • wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych.

LIMITY

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu: 500 tys. PLN

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

30 992 686,43 PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Wydatki inwestycyjne (regionalna pomoc inwestycyjna):

1) mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,

2) średnie przedsiębiorstwa – 45%.

 

Pozostałe wydatki – usługi badawcze i proinnowacyjne (de minimis) – 85%

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

  • wrzesień 2021 r. dla 1 rundy,
  • październik 2021 r. dla 2 rundy,
  • listopad 2021 r. dla 3 rundy.
<< wstecz