LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Działanie 1.4 PO PW Wzór na konkurencję II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Celem II Etapu Wzoru na konkurencję jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych
i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

 

Wdrożenie strategii wzorniczej | Jak możemy pomóc?

 

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

24 kwietnia 2019 – 31 sierpnia 2021, konkurs podzielony na rundy

BENEFICJENCI

Przedsiębiorstwa MŚP, które:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego,
  • w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników,
  • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym roku obrotowym,
  • prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

  1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej,
  2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know - how oraz innych praw własności intelektualnej.

LIMITY

Maksymalna kwota dofinansowania projektu dla jednego wnioskodawcy w II Etapie działania wynosi 3 mln PLN w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub 1 mln PLN w przypadku wdrażania innowacji innych niż produktowa.

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

300 mln PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność wsparcia jest zgodna z mapą pomocy regionalnej tj.:

  • Mikro- i małe przedsiębiorstwa – 55 - 70%,
  • Średnie przedsiębiorstwa – 45 - 60%.

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

120 dni od dnia zamknięcia rundy naboru

<< wstecz