LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” – GameINN

W dniu 3 kwietnia 2017 r. ogłoszony został przez NCBR konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „GameINN” finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 5 maja do 6 lipca 2017 r.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe ieksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie to przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) oraz konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Budżet i poziom dofinansowania

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 000 000 zł.

Wysokość wsparcia

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 20 000 000 zł.

Proces od zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia wyników oceny projektu trwa do 90 dni.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs5122017gameinn/

Źródło: www.ncbr.gov.pl

 

<< wstecz