Poddziałanie 1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe „Szybka ścieżka”

Szybka ścieżka jest największym źródłem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą starać się projekty, których efektem będzie opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu.