LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Ogłoszenie konkursu 1/1.2/2018_INNOship

W dniu 5 marca 2018 r. ogłoszony został konkurs INNOship w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”.

Konkurs 1/1.2/2018 Program sektorowy INNOship
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Nabory rozpoczęły się 30 kwietnia i potrwają do 30 lipca 2018 r.
Możliwość pozyskania dotacji mają projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorstw).
Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim. Obszarem badawczym jest sektor stoczniowy.

Budżet i poziom finansowania

Kwota środków przeznaczonych do dofinansowania projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi
120 000 000 zł (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Intensywność wsparcia

Mikro i małe przedsiębiorstwa:
• 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
• 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
• 90% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc de minimis)
• 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc na usługi doradcze dla MŚP)

Średnie przedsiębiorstwa:
• 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
• 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
• 90% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc de minimis)
• 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc na usługi doradcze dla MŚP)

Duże przedsiębiorstwa i konsorcja:
• 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
• 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
• 90% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc de minimis)

Maksymalna wartość dofinansowania

• 20 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,
• 15 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe,
• 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis,
• 2 000 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innoship2018/

Źródło: www.ncbr.gov.pl

<< wstecz