LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

1
Działamy profesjonalnie i odpowiedzialnie

Odpowiedzialnie zarządzamy naszą organizacją aby zapewnić jej zrównoważony rozwój z korzyścią dla naszych współpracowników i otoczenia, a także odpowiedzialnie wspieramy naszych klientów w budowaniu wartości dodanej dla ich biznesu.

Jak to robimy?
 • Planujemy i prowadzimy naszą działalność w taki sposób, aby zapewnić długoterminowy, zrównoważony rozwój. Nasze codzienne decyzje uwzględniają perspektywę długookresową i przewidują skutki podejmowanych przez nas działań.
 • Swoją pracę wykonujemy rzetelnie i profesjonalnie. W pełni angażujemy się w poznanie biznesu naszych klientów, aby zawsze dostarczać usługę na najwyższym poziomie.
 • Dążymy do dostarczania usług, które nie tylko spełniają oczekiwania klientów w zakresie jakości, ale także bezpieczeństwa dla ich biznesu.
 • Odpowiedzialnie przetwarzamy dane i informacje dotyczące naszych klientów.
2
Budujemy naszą reputację poprzez uczciwość, zaufanie i szacunek

Uczciwe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podmiotów i osób, z którymi mamy styczność jest priorytetem naszego działania. Postępujemy uczciwie i zgodnie z obowiązującym prawem, standardami i regulacjami wewnętrznymi PMG Consulting.

Jak to robimy?
 • Naszą ofertę przedstawiamy klientom w sposób jasny i zrozumiały.
 • Spełniamy obietnice, które składamy naszym klientom.
 • Przywiązujemy dużą wagę do budowania długofalowych, pozytywnych i opartych na zaufaniu relacji z naszymi klientami.
 • Stosujemy uczciwe warunki współpracy z naszymi klientami.
 • Traktujemy naszych klientów z szacunkiem
3
Dbamy o przyjazne warunki pracy

W relacjach pracowniczych zachowujemy wysokie standardy kultury osobistej oraz wzajemnej uprzejmości, szacunku i zaufania. Dokładamy wszelkich starań, aby stwarzać naszym pracownikom przyjazne środowisko pracy. Tworzymy miejsca pracy, w których pracownicy mogą skutecznie i efektywnie realizować swoje zadania, a dzięki odnoszonym sukcesom zyskiwać satysfakcję i motywację do dalszego rozwoju zawodowego i osobistego.

Jak to robimy?
 • Zapewniamy naszym współpracownikom komfortowe warunki pracy
 • Traktujemy naszych współpracowników z szacunkiem i darzymy ich zaufaniem. Jesteśmy przekonani, że ludzie pracują najefektywniej w atmosferze wzajemnego zaufania.
 • W naszej organizacji gwarantujemy wolność poglądów oraz swobodę przekonań i wypowiedzi.
 • Szanujemy wszystkich ludzi i ich prawo do prywatności. Akceptujemy wszelką różnorodność rozumianą w kategoriach pochodzenia, rasy, płci, orientacji seksualnej, kultury, wieku i stanu cywilnego, a także przekonań religijnych, politycznych lub przynależności do organizacji społecznych i zawodowych lub nieprzynależności do nich. W naszej organizacji nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji, obraźliwego lub niewłaściwego zachowania czy formułowania obraźliwych uwag pod adresem innych osób.
4
Doskonalimy się i jesteśmy proaktywni

Tworzymy środowisko, które sprzyja rozwojowi kompetencji, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz poczuciu indywidualnej odpowiedzialności. Jest dla nas ważne, aby wszyscy nasi pracownicy mieli możliwość odnoszenia sukcesów dzięki swoim umiejętnościom i efektywnej pracy.

Jak to robimy?
 • Dążymy do właściwego wykorzystania kompetencji pracowników oraz efektywnego zarządzania transferem wiedzy i umiejętności w PMG Consulting.
 • Wiemy, jak ważny jest ciągły rozwój oraz doskonalenie kompetencji, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby rozwój naszych pracowników odbywał się nie tylko poprzez programy rozwojowe, ale przede wszystkim poprzez udział w pracach zespołów projektowych oraz wykonywanie ambitnych zadań na stanowisku pracy.
 • W naszej organizacji wysoko cenimy postawę zaangażowania, kreatywności oraz otwartości na zmiany.