LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Na przestrzeni ostatnich 5 lat staliśmy się czołową firmą doradczą pod względem wartości i skuteczności pozyskiwania pomocy publicznej na projekty B+R.

 

U podstaw naszego sukcesu leży wysoka jakość oferowanych usług. Świadczą o tym czołowe miejsca naszych projektów na listach rankingowych wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

1 miejsce dla projektu firmy LERG SA

Projekt firmy LERG SA pt. „Opracowanie nowoczesnej grupy polioli poliestrowych o podwyższonej ognioodporności będącej efektem zwiększonej zawartości struktur tereftalowych pochodzących z recyklatu poli(tereftalanu etylenu) tzw. rPET” uzyskał 21/23 pkt i zajął 1 miejsce w konkursie 6/1.1.1/2017 w poddziałaniu 1.1.1 (szybka ścieżka) PO IR - runda październikowa

1 miejsce dla projektu firmy Curiosity Diagnostics sp. z o.o.

Projekt firmy Curiosity Diagnostics sp. z o.o. pt. „Innowacyjny system do ultraszybkiej diagnostyki molekularnej zakażeń szpitalnych w formacie Point-of-Care” uzyskał 20/23 pkt i zajął 1 miejsce w woj. mazowieckim i 2 miejsce spośród wszystkich 229 złożonych wniosków w konkursie 3/1.1.1/2016 w poddziałaniu 1.1.1 (szybka ścieżka) PO IR - runda grudniowa

1 miejsce dla projektu firmy Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o.

Projekt firmy Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o. pt. „Opracowanie nowych odmian roślin jagodowych (malina, truskawka, jeżyna) dla przetwórstwa o podwyższonej wartości biologicznej i użytkowej, w tym ograniczonej podatności na choroby i szkodniki, o cechach stanowiących o wysokiej opłacalności produkcji (m.in. maszynowy zbiór owoców maliny i jeżyny)” uzyskał 22/23 pkt i zajął 1 miejsce spośród 64 złożonych wniosków w konkursie 1/1.1.1/2016 w poddziałaniu 1.1.1 (szybka ścieżka) PO IR- runda majowa.

1 miejsce dla projektu firmy P.P.H. STROBOS

Projekt firmy P.P.H. STROBOS Mateusz Krzyżoś pt. „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie PPH Strobos Mateusz Krzyżoś w celu prowadzenia badań w branży oświetlenia ostrzegawczego.” jako jedyny uzyskał 28/28 pkt i zajął 1 miejsce spośród 49 złożonych wniosków w konkursie RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16 w poddziałaniu 1.2.2 RPO WM.

1 miejsce dla projektu Firmy Handlowej MASZ

Projekt Firmy Handlowej MASZ Dariusz Malinowski pt. „Opracowanie prototypu innowacyjnej miesiarki do ciasta, w celu zwiększenia efektywności procesów miesienia i poprawy właściwości ciast mącznych” uzyskał 15/17 pkt i zajął ex aequo 1 miejsce spośród 281 złożonych wniosków w konkursie 1/1.1.1/2015 w poddziałaniu 1.1.1 (szybka ścieżka) „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO IR- runda lipcowa.