LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Nowe konkursy w ramach programu „SZYBKA ŚCIEŻKA”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w kolejnych w tym roku konkursach na projekty badawczo rozwojowe w ramachPoddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. szybka ścieżka dedykowane sektorowi MŚP oraz dużym przedsiębiorstwom.

 

Szybka ścieżka Konkurs 5/1.1.1/2017 (MŚP) oraz Konkurs 6/1.1.1/2017 (duże przedsiębiorstwa) 

Oba nabory wniosków rozpoczęły się 2 października i potrwają do 29 grudnia 2017 r. Jak dotychczas konkursy podzielone są na 3 rundy.

Możliwość pozyskania dotacji mają projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe, co jest nowością w projektach B+R finansowanych przez NCBR.
W konkursie Szybka Ścieżka dla dużych przedsiębiorstw pojawiła się również możliwość realizowania projektów w konsorcjach. Konsorcjum może być zawiązane zarówno z dużymi przedsiębiorstwami jak i MŚP, jednak liderem konsorcjum ubiegającego się o fundusze unijne może być tylko duże przedsiębiorstwo.

Kolejną zasadniczą zmianą jest obniżenie progu minimalnych kosztów kwalifikowalnychprojektu:
• od 1 000 000 zł w przypadku projektu realizowanego przez MŚP,
• od 5 000 000 zł w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez duże przedsiębiorstwo,
• od 10 000 000 zł w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

Warto podkreślić również fakt, że znacząco uproszczono proces pozyskiwania funduszy unijnych poprzez zmniejszenie liczby kryteriów formalnych.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi:
• 350 000 000 zł dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów,
• 1 000 000 000 zł dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Intensywność wsparcia

Mikro i małe przedsiębiorstwa:
• 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
• 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
• 90% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc de minimis)
• 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc na usługi doradcze dla MŚP)

Średnie przedsiębiorstwa:
• 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
• 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
• 90% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc de minimis)
• 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc na usługi doradcze dla MŚP)

Duże przedsiębiorstwa i konsorcja:
• 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
• 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
• 90% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc de minimis)

Maksymalna wartość dofinansowania

• 20 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,
• 15 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe,
• 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis,
• 2 000 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa ok. 90 dni w przypadku dużych przedsiębiorstw i konsorcjów oraz ok. 60 dni w przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Dodatkowe informacje o konkursach znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbr.gov.pl

 

Źródło: www.ncbr.gov.pl

<< wstecz