LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Metody oceny działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w praktyce

Wstęp

Działalność badawczą i rozwojową (w skrócie B+R, ang. Research and Development, w skrócie R&D) definiuje podręcznik Frascati Manual wydany przez OECD. Zgodnie z definicją podręcznikową działalność B+R obejmuje pracę twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (Frascati Manual, OECD, 2002).

Interpretacja powyższej definicji i zastosowanie jej w praktyce gospodarczej przysparza wielu trudności. Działalność B+R często jest mylnie utożsamiania wyłącznie z badaniami naukowymi realizowanymi w wyspecjalizowanych laboratoriach przez jednostki naukowe, uczelnie, centra badawczo-rozwojowe lub duże technologiczne firmy. Wrażenie to może być potęgowane przez pojawiające się systematycznie w mediach materiały, w których eksponowane są efekty tych najbardziej spektakularnych przedsięwzięć jak np. podróż na Marsa, autonomiczne samochody czy technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Działalność B+R nie ogranicza się tylko i wyłącznie do obszarów powszechnie kojarzonych z nowoczesnymi rozwiązaniami np. przemysł kosmiczny, ICT, biotechnologia itp. Każde przedsiębiorstwo bez względu na branże i wielkość może prowadzić działalność B+R. Nie muszą to być prace nad innowacjami przełomowymi takimi jak pierwszy masowo produkowany samochód na wodór. Prace B+R polegają przede wszystkim na systematycznym udoskonalaniu już istniejących rozwiązań np. wzbogacenie obudowy telefonu dodatkami nanosrebra w celu zapewnienia właściwości antybakteryjnych powierzchni narażonych na częsty kontakt z brudnym rękami czy udoskonalenie maszyny do obróbki drewna pozwalające na łączenie materiałów z większą dokładnością. Działalność B+R i innowacyjną należy rozpatrywać zawsze z punktu widzenia wartości dodanej jaką wnosi się do produktu czy technologii w porównaniu do podobnych produktów/technologii występujących na rynku.

Każde przedsiębiorstwo, które rozwija swoje produkty i technologie prowadzi działalność badawczo-rozwojową, trzeba ją tylko umieć zdefiniować. W niniejszej publikacji przedstawimy jak dokonać oceny działalności B+R w praktyce.

Spis treści

  1. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ B+R
  2. CZYM JEST INNOWACJA?
  3. WYKLUCZENIA Z DZIAŁALNOŚCI B+R
  4. KRYTERIA POZWALAJĄCE ODRÓŻNIĆ B+R OD DZIAŁALNOŚCI POKREWNEJ
  5. NAKŁADY NA B+R
 

Aby uzyskać dostęp do publikacji wypełnij formularz

<< wstecz