LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Kariera w PMG R&D Consulting

pmg consulting obrazek

Jesteśmy czołową firmą konsultingową z obszaru pozyskiwania funduszy unijnych na projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne. Wspieramy duże firmy i start-upy rozwijające zaawansowane technologicznie innowacje o szerokim wpływie na społeczeństwo i gospodarkę. Nasz sukces zawdzięczamy ludziom pełnym pasji i zaangażowania, otwartym na współpracę i zmotywowanych do rozwoju i osiągania sukcesów, którzy tworzą nasz zespół. W zamian oferujemy wyjątkowe warunki pracy, rozwoju i budowania ścieżki kariery. Stawiamy na kulturę organizacyjną, w której każdy może czuć się komfortowo, jest traktowany partnersko i przede wszystkim jest doceniany. Chcesz wiedzieć więcej jak pracujemy i co możemy Ci zaoferować? Nie wahaj się skontaktować z nami.

Co możesz robić w PMG?

pmg icon
Doradzać w obszarze dotacji na innowacje

Dział dotacji doradza przedsiębiorstwom 
w przygotowywaniu wniosków/biznesplanów o udzielenie dofinansowania na projekty B+R, a także pomaga w zarządzaniu i rozliczaniu projektów.

pmg icon
Doradzać w obszarze ulg podatkowych

Dział ulg podatkowych doradza przedsiębiorstwom w optymalizacji podatkowej z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej

pmg icon
Doradzać w obszarze prawa nowych technologii i własności intelektualnej

Dział doradztwa prawnego doradza przedsiębiorstwom w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz badania stanu techniki.

Ścieżka kariery

Praktykant/stażysta

Studenci i absolwenci uczelni wyższych rozpoczynają karierę w PMG na stanowisku praktykanta lub stażysty. Biorą udział w licznych szkoleniach, podczas których zdobywają wiedzę i know-how oraz poznają specyfikę pracy. Jako członkowie zespołów projektowych, wykonują swoje zadania, mogąc liczyć na wsparcie starszych stażem pracowników.

Konsultant / Doradca / Prawnik

Stażyści po przyswojeniu niezbędnej wiedzy awansują na stanowisko młodszego konsultanta. Osoba na tym stanowisku zaczyna samodzielnie wykonywać powierzone zadania pod okiem innych konsultantów. Pracownicy z co najmniej dwuletnim doświadczeniem awansują na stanowisko konsultanta. Osoba na tym stanowisku wykonuje zadania merytoryczne przy współpracy z Managerem i koordynuje pracę młodszego konsultanta.

Manager

Konsultant z co najmniej 5 letnim doświadczeniem może awansować na stanowisko Managera, który nadzoruje pracę wielu zespołów projektowych i dba o zachowanie najwyższych standardów świadczonych usług. Manager ma przypisaną grupą klientów i jest odpowiedzialny za realizacje prac na ich rzecz.

Partner

Na stanowisko Partnera awansuje doświadczony Manager, ekspert w swojej dziedzinie, który wyznacza kierunek działań swoich zespołów i podejmuje już strategiczne decyzje. Zarządza współpracą z bardzo szerokim gronem klientów, a także buduje własny portfel klientów. Zarządza również działem lub jego wydzieloną częścią i dba o rozwój zawodowy pracowników.

Proces rekrutacji

1 Analiza
aplikacji

Zespół rekrutacyjny dokładnie analizuje zebrane aplikacje i wybiera te, które najbardziej odpowiadają oczekiwaniom danego stanowiska.

2 Rozmowa
rekrutacyjna

Wybranych kandydatów zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną. W zależności od stanowiska kandydaci mogą zostać poproszeni o rozwiązanie testów potwierdzających wiedzę.

3 Dodatkowe
spotkanie

W przypadku niektórych stanowisk zapraszamy Kandydata/tkę na rozmowę z Managerem danego działu w celu zaprezentowania swoich kompetencji.

4 Złożenie
oferty

Wszyscy kandydaci dostają informację mailową o wyniku rekrutacji, a wybranego kandydata zapraszamy na ostatnie spotkanie w celu ustalenia warunków współpracy.

Benefity

Karta multisport

Prywatna opieka medyczna

Udział w programach motywacyjnych

Jesteśmy otwarci na nowe formy benefitów. Cały czas słuchamy naszych pracowników i dostosowujemy ofertę do ich potrzeb.