LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

INNOSTAL – NCBR ogłosiło trzecią edycję konkursu

Innostal to program sektorowy mający na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego, zainicjowany przez Hutniczą Izbę Przemysłowo- Handlową. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja, prowadzące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (z możliwością uzupełnienia o prace przedwdrożeniowe). 

Obszary tematyczne obejmowane przez program:

• nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania,

• nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej,

• odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,

• optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego,

• innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do środowiska, 

• innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające hutnicze procesy technologiczne.

 

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o konkursie

<< wstecz