LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Poddziałanie 2.4.1. PO IR inno_Lab Pilotaż Przemysł 4.0

Grant przeznaczony jest na realizację projektów polegających na przygotowaniu firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożeniu wybranych obszarów działań
w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji, które są wynikiem opracowanej mapy drogowej.
 

Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab | Jak możemy pomóc?

 

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

15 - 30 czerwca 2021 

BENEFICJENCI

Mali i średni (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, którzy w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki na:

  • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej,
  • usługi doradcze związanych z wdrożeniem mapy drogowej,
  • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

LIMITY

 • Maksymalna wartość grantu – 800 tys. PLN
 • Maksymalna wartość kosztów na opracowanie mapy drogowej nie może przekroczyć 100 tys. PLN
 • Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

25 mln PLN

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Grant stanowi:

 1. pomoc de minimis - 85% dofinansowania
  a) na usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
  b) na usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej, na nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją działań wskazanych w mapie drogowej
 2. pomoc na usługi doradcze w zakresie usług doradczych związanych z wdrożeniem mapy drogowej – 50% dofinansowania
 3. regionalną pomoc inwestycyjną dla MŚP w zakresie nabycia środków trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją działań wskazanych w mapie drogowej – 20-70% dofinansowania

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

90 dni od czasu zakończenia naboru

<< wstecz