LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Działanie 15.1 RPO WL „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki”

Konkurs jest podzielony na rundy i obejmuje dofinansowanie projektów, których przedmiotem są następujące inwestycje:

I Runda konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”
Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

II Runda konkursu „Głęboka termomodernizacja”
Głęboka termomodernizacja budynków/lokalów, obejmująca kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE. Powyższe działania w zakresie głębokiej termomodernizacji, mające na celu poprawę efektywności energetycznej muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.
Możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu, niezwiązany z wymianą źródła ciepła. Dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.

III Runda konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW”
Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

 

„Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki” | Jak możemy pomóc?

 

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

I Runda konkursu
„Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”
od dnia 28.02.2022 r. do dnia 21.03.2022 r. do godziny 15:00:00;

II Runda konkursu
„Głęboka termomodernizacja”
od dnia 22.03.2022 r. do dnia 20.04.2022 r. do godziny 15:00:00;

III Runda konkursu
„Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW”
od dnia 21.04.2022 r. do dnia 06.05.2022 r. do godziny 15:00:00

BENEFICJENCI

Przedsiębiorstwa MŚP i duże

ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE

Runda I: ok. 24,4 mln zł
Runda II: ok. 32,9 mln zł
Runda III: ok. 36,6 mln zł

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Runda I
Maksymalna kwota dofinansowania: 200 000 EUR
mikro, małe przedsiębiorstwa: 65%,
średnie przedsiębiorstwa: 55%,
duże przedsiębiorstwa: 45%.

Runda II
Maksymalna kwota dofinansowania: 1 500 000 PLN.
mikro, małe przedsiębiorstwa: 65%,
średnie przedsiębiorstwa: 55%,
duże przedsiębiorstwa: 45%.

Runda III
Maksymalna kwota dofinansowania: 3 000 000 PLN.
1. Budowa nowych instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE:
mikro, małe przedsiębiorstwa: 80%,
średnie przedsiębiorstwa: 70%,
duże przedsiębiorstwa: 60%.

2. Przebudowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE; Magazyny energii; Prace przygotowawcze:
mikro, małe przedsiębiorstwa: 65%,
średnie przedsiębiorstwa: 55%,
duże przedsiębiorstwa: 45%.

<< wstecz