LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

28

lis

 

Przed nami ostatni rok perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Mogłoby się wydawać, że dostępność środków jak również ilość konkursów w 2020 roku będzie nieporównywalnie mniejsza w odniesieniu do 2019. Rzeczywistość pokazuje jednak, że w planie finansowym na 2020 tylko w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) uwzględniono przeprowadzenie 26 konkursów z łącznym budżetem co najmniej 4,3 mld PLN. Poniżej przedstawiamy podsumowanie harmonogramu najważniejszych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej.

Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (tzw. B+R)

Najwięcej, bo aż 10 konkursów będzie dotyczyło finansowania prac badawczo rozwojowych tzn. dofinansowanie przeznaczone będzie na badania przemysłowe i prace rozwojowe nastawione na opracowanie nowych lub ulepszonych produktów/usług technologii wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w tym:

 • Szybka ścieżka: Urządzenia grzewcze, z terminem naboru wniosków od 9 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych), a alokacja wynosi 200 mln zł.
 • Szybka ścieżka: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska, z terminem naboru wniosków od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych), a alokacja wynosi 200 mln zł.
 • Szybka ścieżka: Konkurs ogólny dla dużych przedsiębiorstw, z terminem naboru wniosków od 7 lutego 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw, w tym MŚP i jednostek naukowych) dla regionów słabiej rozwiniętych.
 • Szybka ścieżka: Konkurs ogólny dla MŚP, z terminem naboru wniosków do 4 kwietnia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorstw MŚP oraz konsorcjów (z udziałem jednostek naukowych) dla regionów słabiej rozwiniętych. W obu konkursach ogólnych łączna alokacja wynosi 1 200 mln zł
 • Szybka ścieżka: Konkurs ogólny dla dużych przedsiębiorstw, z terminem naboru wniosków od 3 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw, w tym MŚP i jednostek naukowych) dla regionów słabiej rozwiniętych.
 • Szybka ścieżka: Konkurs ogólny dla MŚP, z terminem naboru wniosków od 22 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorstw MŚP oraz konsorcjów (z udziałem jednostek naukowych) dla regionów słabiej rozwiniętych. W obu konkursach ogólnych alokacja nie została jeszcze określona.
 • Szybka ścieżka: Konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence,z terminem naboru wniosków od 14 lutego 2020 r. do 30 września 2020 r. Alokacja wynosi 50 mln zł.
 • GameINNz terminem naboru wniosków od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020 r. dla regionów słabiej rozwiniętych. Alokacja wynosi 100 mln zł
 • Projekty aplikacyjne z terminem naboru wniosków od 3 lutego 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. Konkurs przeznaczony dla konsorcjów z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Alokacja wynosi 150 mln zł
 • Projekty aplikacyjne z terminem naboru wniosków od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Konkurs przeznaczony dla konsorcjów z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych z regionów słabiej rozwiniętych. Alokacja jest jeszcze nieznana.

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R

Kluczowym programem w ramach tego obszaru jest działanie 2.1 finansujące projekty polegające na tworzeniu i rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. W 2020 zaplanowano 1 konkurs:

 • Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw z terminem naboru wniosków od 14 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r. oraz alokacją na poziomie 350 mln zł.

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach poprzez wprowadzanie na rynek nowych produktów/usług/technologii będących wynikiem prac B+R

Celem obszaru jest wsparcie sektora MŚP we wdrożeniach wyników prac badawczo-rozwojowych własnych lub nabytych, służących wprowadzeniu na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, technologii lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS. W ramach tego obszaru zaplanowano 5 konkursów:

 • Działanie 3.2.1 Badania na rynek, konkurs ogólnyz terminem naboru wniosków od 25 marca 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r. i alokacją 550 mln zł
 • Działanie 3.2.1 Badania na rynek, konkurs dedykowany miastom średnimz terminem naboru wniosków od 25 marca 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r. i alokacją 150 mln zł
 • Działanie 3.2.1 Badania na rynek, konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępnościz terminem naboru wniosków od 25 marca 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r. i alokacją 50 mln zł.
 • Działanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, z terminem naboru wniosków od 15 października 2019 r. do 23 kwietnia 2020 r. i alokacją 350 mln zł.
 • Działanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, z terminem naboru wniosków od 24 września 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. i alokacją 350 mln zł.

 

Harmonogram naborów w ramach PO IR na rok 2020.

<< wstecz