LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Głównym działaniem branży przemysłu przetwórstwa żywności jest wytwarzanie produktów i półproduktów z surowców rolnych, przeznaczonych do konsumpcji przez człowieka lub zwierzęta oraz ich dystrybucja. Sektor obejmuje segmenty produkcji artykułów: owocowo-warzywnych, zbożowych, mięsnych, mlecznych, piekarniczych, cukierniczych, napojów, itp., jak również karm i pasz. Obecne trendy związane z progresywnie rozszerzającą się globalizacją, dynamicznym wzrostem ludności oraz zwiększającą się świadomością konsumenta, skutkują podniesionym zapotrzebowaniem na nowe technologie skoncentrowane na poprawie procesów wytwarzania żywności, ulepszeniu metod dystrybucji, podniesieniu wartości odżywczej produktu końcowego. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego leży w interesie państw, czego rezultatem jest aktywne wspieranie przez nie inwestycji w innowacyjne procesy i produkty przemysłu przetwórstwa.

Omawiany sektor dotykają problemy: szerokiej globalizacji, dużej konkurencji rynkowej, marnotrawstwa żywności oraz obowiązek sprostania polityce zrównoważonego rozwoju. Zaradzenie tym trudnościom łączy się z koniecznością podnoszenia poziomu technologicznego przedsiębiorstw, co jednoznacznie determinuje obszary o najwyższej innowacyjności w branży żywności:

  • Optymalizacja przetwórstwa i przechowalnictwa zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, obniżenia kosztów produkcji oraz ograniczenia strat w jakości żywności
  • Inteligentne metody i narzędzia monitorowania przebiegu procesu produkcji oraz oceny jakości surowców i produktów gotowych.
  • Racjonalizacja gospodarki wodnej i energetycznej w procesie produkcyjnym
  • Ulepszanie procesów technologicznych i opracowywanie funkcjonalnych opakowań w celu zwiększenia trwałości przetworów
  • Przetwórstwo żywności o podniesionych parametrach prozdrowotnych, sensorycznych i dietetycznych lub specjalnego przeznaczenia
  • Optymalizacja łańcuchów dystrybucji
  • Tworzenie innowacyjnych narzędzi komunikacyjnych i edukacyjnych ułatwiających konsumentom dokonywanie świadomych wyborów żywieniowych
  • Gospodarka odpadami przemysłu przetwórczego
  • Ocena jakości pasz i karmy dla zwierząt oraz poszukiwanie nowych surowców do ich produkcji