LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Dynamiczny rozwój polskiego sektora motoryzacji zawdzięcza się licznym, zagranicznym inwestycjom w produkcję pojazdów silnikowych i ich komponentów. Rosnący popyt na samochody z polskich fabryk przyczynia się do systematycznego zwiększania wolumenu produkcji. Istotnym problemem intensyfikacji procesu są przeszkody związane z trudną sytuacją na rynku pracowniczym. Dlatego rozwój technologiczny zakładów branży motoryzacyjnej skupił się na wdrożeniach: ulepszeń procesów automatyki produkcji, robotyzacji oraz inteligentnych systemów zarządzania produkcją i dystrybucją. Obecne trendy proekologiczne – ograniczania emisji spalin i CO2 – spowodowały odwrócenie głównego nurtu rozwoju technologii na rzecz pojazdów z napędem hybrydowym oraz elektrycznym. Ponadto postępująca cyfryzacja otoczenia, w tym rozwój geoinformatyki, są motorem nowych osiągnięć w rozwoju samochodów bezzałogowych.

Sektor lotnictwa obejmuje zespół zagadnień związany z produkcją i wykorzystaniem statków powietrznych, osprzętu lotniczego, jak również z budową i obsługą infrastruktury tj. lotniska, porty lotnicze. Podstawowymi usługami branży są transport pasażerski i towarowy. Polskie lotnictwo liczy się w świecie i jest w czołówce pod względem innowacyjności. Ostatnich latach branża rozkwitła dzięki wysokiej jakości oferowanych wyrobów, konkurencyjnym kosztom działalności, wykwalifikowanej kadrze, czy sprawnie funkcjonującym klastrom. Ponadto zmiana przepisów w 2013 r. dotycząca samolotów bezzałogowych, jak też rosnący popyt, zaowocowały dynamicznym wzrostem obszaru produkcji i wykorzystania dronów.

Sektor kolejowy obsługuje sieć połączeń w ruchu pasażerskim i towarowym, które są realizowane dzięki infrastrukturze transportu kolejowego (linie kolejowe, stacje, tabor). Rozwój zaniedbanej w Polsce sieci kolejowej jest szczególnie ważny dla wzrostu gospodarczego aglomeracji miejskich oraz podniesienia konkurencyjności kraju na arenie międzynarodowej np. przez ułatwienia w prowadzeniu wymiany handlowej. Dane z ostatnich lat wskazują na wyraźną poprawę sytuacji transportu pasażerskiego i intermodalnego, co stanowi rezultat dużych rządowych inwestycji w tej materii. Poza intensywną przebudową linii lub zakupem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych, usprawnieniu uległy systemy zarządzania ruchem pojazdów, które poprawiły bezpieczeństwo oraz punktualność założonych połączeń. Dużym problemem dla kolei jest okresowe pojawianie się oblodzeń trakcji w sezonie zimowym, które przyczyniają się do powstawania dużych opóźnień w ruchu, jednakże inwestycje w rozwój technologii branży kolejowej pozwoliły na opracowanie innowacyjnych rozwiązań zmniejszających ich negatywne skutki.

Sektor off-shore jest gałęzią gospodarki morskiej i obejmuje produkcję urządzeń do pracy na morzu m.in. morskich turbin wiatrowych, platform wiertniczych, pływających jednostek obsługujących. Duże obiekty pływające off-shore powstają w stoczniach, skąd muszą zostać przetransportowane w docelowe miejsce, a tam zainstalowane. Potrzeba stałych dostaw zapasów i pracowników do działających obiektów wymaga wykorzystania floty wyspecjalizowanych jednostek, które są w stanie sprostać niegościnnym warunkom panującym na morzach i oceanach. Ponadto do transportu ropy w morskim sektorze wydobywnictwa wykorzystywane są zbiornikowce należące do największych statków handlowych. Morska energetyka wiatrowa ma duży potencjał rozwoju w naszym kraju, co związane jest z dotychczasowym słabym zagospodarowaniem wód, jak również obecnością sporej ilości przedsiębiorstw posiadających wystarczające zasoby do wsparcia technologii.

Do najbardziej innowacyjnych obszarów branży transportu należą:

 • Opracowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa dla środków transportu
 • E-mobilność
 • Bezzałogowe i autonomiczne środki transportu lub jednostki zadaniowe
 • Systemy usprawniające transport pasażerów i towarów
 • Optymalizacja środków transportu – zmniejszenie energochłonności i emisji zanieczyszczeń, materiałochłonności, zwiększanie sprawności
 • Nowe napędy i alternatywne źródła energii
 • Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w pojazdach kolejowych
 • Rozwój środków transportu w obszarach aglomeracyjnych i metropolitalnych
 • Pojazdy specjalne odpowiadające wysokim wymaganiom w procesach utrzymywania i badania nowoczesnej infrastruktury
 • Intermodalność środków transportu, w tym dyfuzja rozwiązań technicznych i technologicznych pomiędzy systemami transportowymi
 • Innowacyjne elementy wyposażenia środków transportu
 • Infrastruktura do eksploatacji innowacyjnych środków transportu
 • Systemy komunikacji środka transportu z otoczeniem
 • Wielofunkcyjne, modułowe platformy badawczo-pomiarowe do eksploatacji zasobów morza
 • Komponenty i wyposażenie obiektów off-shore, w tym specjalistyczne żurawie, chwytaki, suwnice, itp.
 • Urządzenia i jednostki do transportu i przeładunku wielkogabarytowych morskich konstrukcji wsporczych
 • Technologie i urządzenia o podwyższonej sprawności i efektywności energetycznej stosowane na potrzeby produkcji off-shore i transportu wodnego