LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Zasadniczym obszarem działalności branży rolnej jest wytwarzanie surowców roślinnych (uprawy) i zwierzęcych (hodowle) skierowanych w większości do przetwórstwa. Pozostała część artykułów spożywczych wchodzi w łańcuch dystrybucji bez przetwarzania po to, aby w niezmienionej formie trafić do odbiorcy – np. owoce konsumpcyjne. Rolnictwo jest najważniejszym filarem bezpieczeństwa żywnościowego państw, zatem główna uwaga organów zarządzających koncentruje się na wzroście wydajności produkcji oraz zmniejszenia jej kosztów. Ponadto istotnymi obszarami ich zainteresowań są ochrona środowiska oraz kończące się zasoby regionu i świata, w tym pogarszające się warunki glebowe, zbyt szybko eksploatowane surowce do produkcji nawozów mineralnych, ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, czy słaba kondycja pszczoły miodnej.

W związku z koniecznością podnoszenia poziomu konkurencyjności producenci rolni podejmują działania wdrażania nowych technologii, które korzystnie wpływają na zwiększenie opłacalności produkcji np. przez racjonalizacje zużywania zasobów gospodarstw tj.: inteligentne nawożenie, systemy monitoringu, rolnictwo precyzyjne, itp.

Do najbardziej innowacyjnych obszarów w branży rolnej należą:

  • Hodowla twórcza roślin, zwierząt i grzybów o podwyższonych wartościach użytkowych lub biologicznych z uwzględnieniem kwestii bioróżnorodności, odporności na zmiany klimatyczne i środowiskowe, zwiększonej przydatności w przetwórstwie lub zwiększonej wartości odżywczej.
  • Wytwarzanie wysokiej jakości materiału siewnego, o zwiększonej odporności na choroby i szkodniki, jak też zaawansowane technologicznie systemy ich wykrywania.
  • Rozwiązania służące zwiększeniu bezpieczeństwa oraz poprawie jakości surowców roślinnych w zakresie stosowania nawozów i środków ochrony roślin, w tym stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin i zrównoważonej produkcji.
  • Innowacyjne metody pozwalające na poprawę dobrostanu, ochronę zdrowia zwierząt – metody żywienia i systemy utrzymania zwierząt
  • Automatyka doju i roboty udojowe
  • Inteligentne magazyny, chlewnie, obory, fermy, baseny hodowlane ryb.
  • Opracowywanie energooszczędnych, sprzyjających ochronie środowiska technologii i urządzeń rolnych podnoszących parametry agrotechniczne i zapewniających wysoką jakość produktów
  • Zwiększanie efektywności zapylania z wykorzystaniem owadów zapylających, w tym trzmieli i pszczół samotnic.
  • Procesy i systemy optymalizacji zarządzania różnymi typami gospodarstw rolnych.