LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Przemysł kosmiczny jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie gałęzi gospodarki. Poza podstawowymi działaniami takimi jak: wynoszenie satelitów, produkcja pojazdów i systemów kosmicznych, sektor obejmuje realizację zadań z zakresu dostarczania urządzeń i usług, których funkcjonalność opiera się na przestrzeni kosmicznej tj.:

  • kontrola upraw rolniczych,
  • nawigacja,
  • gospodarka nieruchomościami,
  • zarządzanie flotą, itp.

 

Branżę kosmiczną cechuje silne odziaływanie (dyfuzja) na inne sektory gospodarki, co związane jest z przepływem i adaptacją technologii do nowych zastosowań (spill over). Rozwój technologii jest głównym czynnikiem podnoszącym poziom innowacyjności gospodarki, dlatego aktywne wspieranie przemysłu kosmicznego dla wielu państw stanowi ważny element polityki. Ponadto systemy kosmiczne wykorzystywane są w sektorze zbrojeniowym, zatem ich finasowanie leży w interesie zwiększania potencjału obronności państw.

Przemysł kosmiczny dzieli się na 3 segmenty o zróżnicowanym udziale w rynku kosmicznym:

  • usługi dla konsumentów – przesyłanie sygnałów satelitarnych, przetwarzanie danych satelitarnych na potrzeby komercyjne i sprzedaż usług,
  • produkcję sprzętu kosmicznego oraz usługi w zakresie wynoszenia – budowa rakiet, satelitów, systemy sterowania oraz usługi wynoszenia w przestrzeń kosmiczną,
  • usługi operatorów satelitarnych – zbieranie i przesyłanie danych dla sektora publicznego i przedsiębiorców.

Wszystkie obszary branży kosmicznej cechują się bardzo wysokim poziomem innowacyjności, ponieważ dużej złożoności pojazdy oraz systemy kosmiczne opierają się na najnowocześniejszych technologiach i są ciągle ulepszane. Dodatkowo nowoopracowana technologia sprawnie dyfunduje do segmentu usług dla konsumentów, stanowiąc bazę do rozwoju nowych zastosowań.