LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Przemysł drzewny rozwija się szczególnie dobrze w krajach o klimacie umiarkowanym chłodnym, które cechuje wysoki poziom zalesienia. W przypadku Polski lasy stanowią ok. 30% powierzchni kraju, a to skutkuje dobrą dostępnością surowca. Polski przemysł drzewny ma istotne znaczenie dla rozwoju całej gospodarki. Drewno ma wiele zastosowań począwszy od produkcji zapałek czy makulatury, poprzez meble, kończąc na konstrukcjach budowlanych. Do najważniejszych sektorów opartych na drewnie zalicza się: przemysł tartaczny, płyt drewnopochodnych, meblarski, celulozowo-papierniczy. Przy czym dwa ostatnie są najdynamiczniej rozwijającymi się technologicznie gałęziami przemysłu drzewnego i papierniczego.

Polska zajmuje 6-te miejsce pod względem produkcji mebli na świecie. Żadna inna rodzima branża nie ma tak silnej pozycji. Zdecydowana większość rynkowych graczy to firmy o polskiej strukturze własnościowej. Głównym problemem rozkwitającego segmentu meblarstwa jest niska dostępność siły roboczej, więc poza rozwojem funkcjonalności samych produktów, przedsiębiorstwa skupiają się na technologicznej optymalizacji procesów projektowania i produkcji.

Krajowy sektor celulozowo-papierniczy cechuje wysoka jakość produkcji i niskie koszty pracy. W wyniku wysokiego stopnia sprywatyzowania możliwa jest elastyczna reakcja przedsiębiorstw na zmiany zapotrzebowania rynkowego czy wdrażanie nowych technologii. W ostatnich latach utrzymują się trendy spadku produkcji papieru i tektury klas graficznych na rzecz wzrostu wytwarzania produktów opakowaniowych. Zaostrzające się przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska, dotyczące: energochłonności, zużycia wody, emisji CO2, recyklingu materiałów, uwarunkowały kierunek rozwoju technologii zakładów branży celulozowo-papierniczej. Ponadto konieczność poprawy ekonomii produkcji przyczyniła się do modernizacji linii produkcyjnych.

Do najbardziej innowacyjnych obszarów branży drzewnej i papierniczej należą:

  • Produkty, procesy i technologie otrzymywania drewna i materiałów drewnopochodnych o przedłuż onej trwałości w warunkach użytkowania wewnętrznego i zewnętrznego dla meblarstwa
  • Innowacje procesowe w projektowaniu i wytwarzaniu mebli rozumianym jako praca zespołów interdyscyplinarnych zmniejszające materiałochłonność i energochłonność produkcji meblarskiej lub zwiększające wydajność
  • Rozwój nowoczesnych systemów scalania i montażu elementów drzewnych, drewnopochodnych, w tym innowacyjne spoiwa, powłoki, masy wypełniające, jak też procesy produkcji okuć i akcesoriów meblowych
  • Meble specjalnego przeznaczenia np. niwelujące deficyty zdrowotne, wspierające prawidłowy rozwój i pozostawanie w dobrej kondycji, a także integracja mebli z systemami cyfrowymi i elektronicznymi
  • Poszukiwanie i badanie możliwości zastosowania materiałów: nowych, alternatywnych i o nowych właściwościach użytkowych dla meblarstwa.
  • Wysokosprawne maszyny do przerobu i obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych, w tym mas celulozowych, papieru i tektury o poprawionych parametrach energo- i materiałochłonności.
  • Technologie i badania ukierunkowane na inteligentne narzędzia, metody i procesy prowadzące do wytwarzania produktów z mas celulozowych, uwzględniające niższe zużycie surowca, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametry wytrzymałościowych
  • Technologie i procesy wytwarzania produktów celulozowo-papierniczych dla uzyskania efektu ograniczenia zużycia negatywnego odziaływania na środowisko (energo- i materiałochłonność, odpady)
  • Nowoczesne, biodegradowalne, wielokrotnego użytku, demontowalne opakowania drzewne i drewnopochodne, papierowe, tekturowe, kartonowe, w tym opakowania inteligentne zapewniające poprawę parametrów ekologiczności, trwałości i bezpieczeństwa żywności